Verkoop gunfactor laag en of sales funnel opgedroogd?

De verkoop gunfactor of acquisitie gunfactor is voor 80% succes bepalend. Authenticiteit is slechts voor 50% een gunfactor synoniem. Een acquisitiegesprek werkt niet optimaal zodra je egocentrisch verkoopt voor jouw bonus. Leer van empathie in verbinding te acquireren. Wordt een echte en oprechte verkoper. Ontwikkel bovendien jouw sales kwalificatie instinct en hunt slimmer dan je concurrent. Train eerst op de alles bepalende 80% en pas daarna op de 20% verkooptechnische competenties.

Acquisitie gunfactor of verkoop gunfactor? Is de gunfactor verhogen een noodzaak? Wij geloven dat de nieuwe generatie(s) beslissers alleen de ontspannen en empathische professionele op de klant gerichte verkoper opdrachten gunt. Daarom geloven wij dat een verkoopstijl met dominantie op overtuigingskracht al dan niet in combinatie met arrogantie en gehechtheid naar een bonus zijn langste tijd gehad heeft. 


Wij trainen niet op de 20% om via rollenspellen nieuw onecht gedrag aan te leren. En de lage gunfactor door oud gedrag hiermee te camoufleren. Eerst focus op de 80% competenties van de alles bepalende gunfactor. Persoonlijke ontwikkeling en echt en oprecht zijn staat centraal.  Dit wijzigt het DNA van het verkoop team. Van ik-gericht naar wij-gericht. Wij activeren ongebruikte delen van de hersenen. En deactiveren hersendelen welke het ego (afscheiding met klant en de interne organisatie) in stand houden. Door het verhogen en balanceren van de hersenactiviteit neemt het waarnemingsvermogen en inlevingsvermogen exponentieel toe. Hiermee verhogen wij spectaculair van binnen uit de new business verkoopkracht. Gunfactor verhogen staat hierbij centraal. 


Wij bieden een gunfactor Boost Sales Training Programma welke eenvoudig, zeer effectief, van binnenuit werkt en helemaal klaar is voor deze tijdsgeest. Immers diezelfde (new business) omzetdoelstelling realiseren met minder inspanning en meer ontspanning staat voorop!


Acquisitie met die gunfactor voor elke fase van het verkoopproces. Hierbij staan centraal: 

  • Ten eerste de opbouw van een lange termijn relatie met jouw klant.
  • Vervolgens met nieuwe ogen kijken naar een prospect of klant en meer mogelijkheden zien. (New Business verkoopkracht)
  • Ten derde het exponentieel versterken van het inlevingsvermogen in de contact persoon en de klantorganisatie.
  • Ten vierde met krachtig zakelijk instinct bij de juiste potentiële klanten haar processen en interne projecten traceren.
  • Aansluitend het verhogen van de acquisitie gunfactor bij 12 typen beslissers.
  • Als laatste betere verkoopresultaten door meer gewonnen opdrachten met minder inspanning en minder spanning. De innerlijke magneet zijn werk laten doen.


Vul je email adres  in ontvang voor de verkoop afdeling een gunfactor acquisitie informatie pakket.

new business acquisitie training

Hans Kuijs Sales Trainer

Acquisitie gunfactor of verkoop gunfactor? Wil je betere verkoopresultaten bij de nieuwe generatie beslissers welke verkoop trucs direct doorzien? (20 tot 35 jaar)

Wil je de transformatieslag naar een goed kwalificerende en succesvolle empathische verkoopafdeling vandaag al in gang zetten? Acquisitie met gunfactor!
 Onthechten, Ontmoeten en Ontwikkelen

Acquisitie en de weg naar top prestaties van de verkoopafdeling door bezieling, verbinding en draagvlak 

Gunfactor Acquisitie Sales Blog

Blijf op de hoogte van de laatste tips en inzichten

verkooptrechter
Tips voor de aanwezigheid van acquisitie
Tips voor acquisitie marketing een goed plek te geven binnen de organisatie. En hiermee de verkoopafdeling optimaal te ondersteunen. Zet de juiste marketing instrumenten in en denk hier goed over na.
Verkooptrainingen op maat
Verkooptrainingen op maat doordat ze deel uitmaken van een programma waarbij ook een verkoop organisatie volwassenheid assessment en een persoonlijkheid assessment van commerciële medewerkers worden gemaakt. Voor medewerkers welke weerstand bieden vanuit hun ego wordt life coaching ingezet om trauma's te verwerken welke de groei van ik-gericht naar wij-gericht saboteren. Daar bovenop bieden we salescoaching on the job om accountmanagers in large deals te ondersteunen.
Sales Training voor gevorderden
Onze verkoop training wordt bij voorkeur voorafgaand aan een reguliere verkooptraining georganiseerd. Deze verlopen dan veel effectiever doordat de wij-gerichtheid al is gerealiseerd bij de deelnemers. Evenwel kan het voor gevorderden juist weer eens leuk zijn om deel te nemen aan een totaal nieuw type softskilll training. Na hun mogelijk jaren geleden gevolgde reguliere hard sellling sales training. Salestraining voor gevorderden op de gunfactor. Kies voor vervolgtraining op die 80% bepalende factor i.p.v. op de 20%. Dat heeft veel meer impact en motivatie bij senior account managers!
Persoonlijke verkoop echt en oprecht
Eerst verkooptraining op de gunfactor volgen voorkomt dat account managers reguliere salestraining ingaan met een ik-gericht ego. Rollenspellen schaven dit gedrag iets bij mogelijk met veel weerstand en nooit 100%. Het is en blijft onnatuurlijk. De jongere generatie beslissers prikt er zo doorheen. Volg eerst bij ons de 5 verkooptrainingen om de 5 innerlijke verkoopkrachten te ontwikkelen. En richt dan de verdere ontwikkeling van het sales team op de andere 20% naast die van gunfactor verhogen.
100% focus op resultaat MET 200% focus op de gunfactor!
De gunfactor is voor 80% bepalend om de opdracht gegund te krijgen. Onze dienstverlening richt zich op die op de 80%. Onze 5 verkooptrainingen om de innerlijke gunfactor te verhogen. Voor de laatste 20% is het met aanvullende reguliere sales trainingen daarna veel makkelijker om nieuw klantgericht empathische gedrag al dan niet met rollenspellen eigen te maken. Reguliere sales trainingen ondervinden dan op dat moment veel minder ego weerstand. Kies eerst voor onze veel slimmere 80% gunfactor focus aanpak. Eerst van binnen uit naar echte en oprechte verkopers transformeren en daarna reguliere sales trainingen. Tel uit je winst!
Gunfactor Verkoop Training Header groot

Acquisitie gunfactor verhogen? Zet die eerste stap op weg naar ons gunfactor training programma. 

Samengevat het is tijd tijd voor iets nieuws.  Oude wijn in nieuwe zakken werkt niet meer. De concurrentie wordt steeds sterker. Blijf deze stappen voor en download ons informatie pakket!

Gunfactor Acquisitie Training Logo

Gunfactor Verkoop Training Copyright 2020 SEO