Gunfactor Verhogen Over Ons

Inhoud verberg

Gunfactor Introductie

Gunfactor wat is het? Is er een synoniem voor gunfactor? De X-factor. Gunfactor verhogen hoe werkt dat? Wat zijn gunfactor tips?  Wat kost het een bedrijf als een verkoper of een hele verkoopafdeling een lage gunfactor heeft? Allemaal veel gestelde vragen. 

De gunfactor gaat over karakter eigenschappen van de verkoper welke ervoor zorgen dat hij of zij sympathiek overkomt. Uit onderzoek blijkt dat 80% van de uiteindelijke opdrachtverstrekking afhangt van die hoge gunfactor.  

Wij nemen de uitdaging om gunfactor verhogen exponentieel kracht bij te zetten graag aan. Waarom we dat doen, op welke "out of the box"  manier en wat onze propositie is, leest u op deze "Over Ons" pagina. 

Gunfactor Verkoop Training

Onze aanpak verandert compleet het landschap qua verkooptrainingen. Minder accent op verkoopvaardigheden en meer accent op de gunfactor verhogen.  De 5 onderstaande innerlijke verkoopkrachten vormen samen die hoge gunfactor.  Dit is onze gunfactor uitleg. Verderop op deze pagina beschrijven we deze vijf innerlijke verkoopkrachten in detail.

Gunfactor Verkoop Training Header groot

Gunfactor Verkoop Training Waarom?

Nieuwe generatie beslissers wensen een empathische verkoper of geen verkoper

De gunfactor verhogen is belangrijk en wordt nog belangrijker. Wij geloven dat de nieuwe generatie(s) bewuste beslissers alleen de empathische verkoper opdrachten gunt. Daarom geloven wij dat een arrogante houding bij de propositie, dominantie qua overtuigen of gehechtheid aan de bonus al dan niet met verkooptrucs zijn langste tijd gehad heeft. Het gaat om echt en oprecht zijn. Het afbreuk risico bij de jongere generatie bewuste beslissers is groot. Dit komt doordat alle trucs vrijwel direct doorzien worden.

Persoonlijke ontwikkeling kan karakter met lage gunfactor ombuigen

Wij geloven dat het karakter - dominantie / arrogantie / gehechtheid - van een verkoper gevormd is door oud zeer. Het karakter is een verzameling van allergische reacties uit de vroege kindertijd. Een karakter is niet vastomlijnd. Het is mogelijk met een verkoper te leren kijken naar zichzelf. Hiermee kan hij of zij een substantiële persoonlijke groei ervaren in zeer korte tijd. Hiertoe is dan wel out of the box aanpak nodig en de bereidheid van de verkoper te reflecteren. Een verschuiving van aandacht voor de buitenwereld naar die van de eigen binnenwereld. Wij activeren hierbij de frontale kwabben van de linker en rechter hersenhelften om dit proces exponentieel te versnellen. 

Jonge verkopers geen verouderde technieken aanleren

Jonge verkopers The Old Boys Sales Techniques aanleren werkt niet. Ze komen met hun drijfveren in een spagaat. Ze verliezen hun gunfactor hierdoor. De authenticiteit verliezen ze. Bovendien beperkt het hun succes mogelijkheden tot slechts de 45+ doelgroep waar de oude verkooptechnieken meestal nog goed werken. In de leeftijdscategorie 30-45 jaar wordt het succes al minder (50%) en beneden de 30 jaar werken ze nagenoeg helemaal niet meer (10%). Tijd voor een andere aanvliegroute met de gunfactor verhogen !

Volwassenheid groei verkooporganisatie

Doordat meestal de zelfreflectie ontbreekt bij verkopers zijn verkoopafdelingen vaak in zijn geheel niet goed aangehaakt met de interne organisatie. Hierdoor pakt de gunfactor zowel naar buiten als binnen naar binnen toe niet goed uit.  Bovendien blijft een verkoopafdeling hierdoor als geheel vaak steken op een te laag volwassenheidsniveau. Dit houdt de omzetgroei van het gehele bedrijf tegen. Wij geloven dat ook deze situatie met de juiste aanpak verandert kan worden. Onderstaand overzicht beschrijft de niveaus.

Volwassenheid Verkooporganisatie

Waarom nu Gunfactor Verkoop Training?

De nieuwe generatie beslissers beïnvloed nu zeer krachtig het collectief

Wij geloven en zien de onderbouwing door feiten dat er een grote verschuiving in de maatschappij aan de gang is. Biologische eten, klimaatwensen, vegetarisch eten, minder vlees, minder medicijnen, stikstof, gezonde levensstijl en minder werken en meer vrijetijdsbesteding zijn trends welke niet meer te stoppen zijn. De jongere generatie is de bron van deze verschuiving qua landschap. Deze kleine groep beïnvloed momenteel een veel grotere groep van de bevolking. En het gaat in zeer rap tempo. Het gedachtengoed springt vanzelf van persoon naar persoon als een sneeuwbal effect.

De gunfactor is belangrijk en in economische crisis nog belangrijker

De gunfactor verhogen is altijd al belangrijk geweest. Aan de gunfactor wordt een percentage van 80% toegewezen om bepalend te zijn voor het verkrijgen van de opdracht. Tijdens een recessie wordt de concurrentiestrijd nog heftiger. Met een krachtigere verkoopafdeling kan een bedrijf ook in die periode juist het verschil maken. De algemene verwachting is dat er een nieuwe recessie in aantocht is. Bereidt de verkoopafdeling hiermee op tijd voor!

De sense of urgency van de gunfactor verhoging is ook gekoppeld aan organisatiegroei

De verkooporganisatie groeit gemiddeld met goede sturing vanuit het management  normaliter elke drie jaar naar een volgend volwassenheid niveau. De door ons zelf geduide niveaus zijn:

 • Op niveau 1:  ad hoc, reactief, gesloten en niet aangehaakt.
 • Bij niveau 2: proactief, transparanter en afdeling deels aangehaakt.
 • Op niveau 3: klantgericht, empathisch en in organisatie aangehaakt.
 • Op niveau 4: strategisch, delen projecten kalender door klant en account team per klant.
 • Bij niveau 5: vervlochten  processen en IT-systeem integratie met klant(en).

Met een krachtigere verkoopafdeling kan de groeitijd per niveau gereduceerd worden tot +/- 1,5 jaar. De zwakste schakel houdt die groei tegen. Meestal is dit de verkoopafdeling zelf. De organisatieomvang, de branche en of een bedrijf zelf produceert of een vertegenwoordiging is van een producent spelen uiteraard ook een rol. Een bedrijf verstrekken met de 5 innerlijke verkoopkrachten verhoogt de gunfactor.

Hoe verhogen wij substantieel de gunfactor?

bewustzijn vergroten

gunfactor vergroten via expansie van jouw levensenergie container!

Wij leggen de lat voor gunfactor verhogen extreem hoog. Er is veel meer uit een verkoper te halen! wel is hiervoor onze out of the box aanpak nodig. Hieronder benadrukken we de 3 meest belangrijke aspecten. 

1 Ego versneld oplossen door hersen activatie

Een karakter van de verkoper lijkt vast omlijnd evenwel is dit absoluut niet zo. Dat is een illusie. Karaktereigenschappen zoals een arrogante houding, dominantie op overtuigen en gehechtheid qua bonus en eigen imago zijn allergische reacties naar de buitenwereld door zielsverdriet meestal uit de vroege kindertijd. Lost de verkoper dit verdriet op dan verandert zijn of haar gedrag en het karakter welke wij waarnemen structureel. En met een veel hogere gunfactor als resultaat. Dit zelf-reflectie proces is exponentieel te versnellen door de frontale kwab van de beiden hersenhelften te laten activeren. Het proces volstrekt zich daarna automatisch.

douche voor ego

1 Wat is de kracht van een douche met heilig water? Ego lost op!

dominantie en arrogantie

dominantie, arrogantie en gehechtheid verdwijnen als sneeuw voor de zon

2 Met diamand geen last van druk en stress

Een charismatische uitstraling heeft met de hoeveelheid levensenergie en verbondenheid van de persoon te maken. Charismatische personen hebben ook een sterker waarnemings - en inleef vermogen. Ze zijn niet op zichzelf gericht. De druk en stress vanuit de bedrijfscultuur heeft geen of nauwelijks invloed op hen.

Too many of our people tell us that they find it difficult to balance the demands of work and personal life. This reflects the business pressures. But that is no excuse. We need to do something about it, although that is easier said than done, for all kind of reasons.

Sir Philip watts , former CEO Shell

Deze druk vanuit het werk neemt steeds verder toe door:

 1. kortere product levenscyclus
 2. kosten reductie programma's
 3. focus op kern business
 4. nieuwe technologie
 5. wijzigen business model door internet
 6. meerdere distributie kanalen
 7. focus op aandelen koers
 8. overnames en integratie
 9. drastisch reduceren personeelsbestand
 10. new business focus van organisatie

Het energieveld van een charismatisch persoon is als een harde diamant terwijl ze liefde en empathie uitstralen. Ze zijn een bron van inspiratie qua leiderschap. De gunfactor is dan van nature extreem hoog.

Wij ondersteunen verkopers met het creëren van die diamand, zodat ze onder druk fantastisch presenteren. Hierdoor blijven ze in de flow en in hun gevoel. Bovendien vergroten we de verbondenheid door alle mogelijke verbindingen opnieuw aan te leggen. We verankeren deelnemers met het ultieme punt van innerlijke rust waardoor de uitstraling en de gunfactor exponentieel toenemen.

diamant om verkoper

2 Wat is de kracht van een energieveld zo hard als diamant?  geen last hebt van druk en stress!

3 Rechter hersenhelft activatie om samenhang te zien

We gebruiken gemiddeld slechts 10% van onze hersenen. De rechter hersenhelft wordt nauwelijks gebruikt. Kijk eens naar de bloem hieronder? Zie je een bloem of is er meer? Wij activeren de rechter hersenhelft waardoor de samenhang exponentieel sterker wordt waargenomen.

In de communicatie met de gesprekspartner is de verkoper veel sneller van begrip en ontvangt hierdoor inherrent veel meer vertrouwen. De synthese veel helderder zien tussen klantsituatie en de propositie voor de prospect of klant levert meer new business mogelijkheden op. Met nieuwe ogen dezelfde omgeving bekijken is het resultaat. Heb je de vijfhoek waargenomen in de bloem?

bloem met vijfhoek

3 wat zie je hier? Een mooie bloem?

In onze training aanpak staat centraal : "een andere staat van zijn"  een DNA upgrade. We verhogen substantieel de gunfactor van binnenuit. Via zeer oude en voor het grote publiek zeer geheime kennis voor persoonlijke ontwikkeling volgens de energie expansie van de levensbloem. 

Welke transformatieslag voor het bedrijf hebben we voor ogen?

In onderstaande tabel is die belangrijke verschuiving qua verkoopstijl, bewustwording en ook deels de volwassenheid weergegeven. Beiden gaan hand in hand. Het geeft een antwoord op de vraag "Hoe werkt gunfactor ?". 

Verkoopstijl

Overtuiging

Empathisch


Belang

Eigen

Klant

Gerichtheid

Imago & Bonus

waarde toevoeging

Technieken

Trukendoos

Verbinden

Offertes

Reactief

Selectief

Kwalificatie

Mentaal

Intuïtief

Transparant

Niet

Wel

Kennis Delen

Niet

Wel

Kaders

Beperkt

Oneindig

Klantvraag

Bewust

onbewust/ bewust

Propositie

Bestaand

Bestaand/Toekomst

New business

Meer blind

Ziet mogelijkheden

stellen vragen

Veel

Weinig

Gunfactor

Laag

Hoog

Gunfactor Verkoop Training biedt de kennis en ervaring om bedrijven te ondersteunen bij het maken van een transformatieslag op de verkoopafdeling. Het is als het ware een verschuiving van binnenuit met de als gevolg echt en oprecht inleven in klanten. Minder op de overtuiging!

Bovendien zien verkopers met nieuwe ogen meer new business mogelijkheden ondanks dat de klantvraag nog onbewust kan zijn en de propositie niet geschikt is of er helemaal nog niet is. De kwalificatie kracht is hierdoor veel sterker. Hun waarnemingsvermogen, afstem vermogen en inleefvermogen zijn krachtiger.

The real voyage of discovery consists not in seeking new lands but in seeing with new eyes.
 
Marcel Proust

De 5 innerlijke verkoopkrachten vormen de gunfactor. 

De gerenommeerde verkoop training bureaus trainen op het aanleren van verkooptechnische vaardigheden. Deze training bieden wij niet. Wij werken met hen samen. Zie ons training programma als een aanvulling of beter een Sales Master Class. Een specialisatie. Welke overigens voorafgaand, parallel of aansluitend kan worden gevolgd in samenhang met de reguliere verkoop technische training programma's.

De onderstaande 5 innerlijke verkoopkrachten zijn een weergave van een transformatieslag op de verkoopafdeling qua volwassenheid niveau. Het beschrijft een cultuurverandering. Het beschrijft een verkoopstijl verandering. De 5 innerlijke krachten verhogen samen de gunfactor. Deze is altijd al belangrijk geweest. Aan de gunfactor wordt een percentage van 80% toegewezen om bepalend te zijn voor het verkrijgen van de opdracht. Onderstaand tref je onze gunfactor uitleg aan.

Gunfactor Verkoop Training Header groot

1 De magnetische kracht

De magnetische kracht is de kracht welke op magische wijze passende prospects en opdrachten aantrekt. Contactpersonen laten informatie ontvallen en wijzen jou de weg binnen en buiten hun organisatie.  Vaak is er nadruk om klanten om te toveren in ambassadeurs. Deze vormen dan een magneet om meer vanzelf zaken te doen met een groter aantal organisaties. In dit geval speelt de gunfactor van het bedrijf als een geheel een rol naast die van de verkoper. 

2 De inleef kracht

De inleef kracht wordt gekenschetst door een extreem sterk empathisch vermogen. Een sterk waarnemingsvermogen vrij van stress en vol vertrouwen door innerlijke leiding. In feite ben je 1 met de contactpersoon en is de inleef kracht een innerlijk weten. Je zit dus heel gauw op dezelfde golflengte. Een paar woorden van de context zijn genoeg om het beeld compleet te maken.

3 De inleef kracht

De kwalificatie kracht is een kracht welke zakelijk instinct vormgeeft. Het is een extra antenne voor focus op de juiste prospects. De potentiele klanten welke goed passende opdrachten verstrekken met minder organisatie inspanning in zowel het voor – als natraject. Ook is het een kracht welke de synthese ziet tussen de bewuste of zelfs nog onbewuste klantvraag en de huidige of zelfs de toekomstige propositie. Door zowel de focus als de inzichten worden er meer suspects omgezet in prospects. Immers er gaan door deze kracht meer (maatwerk) offertes de deur uit. En hiermee komt de pijplijn dus voller. 

4 De afstem kracht

De afstem kracht is niet een kracht van meebewegen met contactpersonen. Het vormt een situationeel klantgericht gedrag met een extra dimensie. En bovenal zelf als gesprekspartner authentiek blijven. Een synchroniciteit met twaalf typen contactpersonen en hun primaire belang qua rol in de klantorganisatie of DMU. Met de Gunfactor Verkoop App gaan we later in de tijd gezien nog een stap verder.

5 De uitstraal kracht

De uitstraal kracht vormt een charismatische uitstraling bij elke deelnemer. Het betekent dat de deelnemer krachtige energie komt brengen en de kamer kan opvullen. Ook vormt het de bron van de innerlijke rust. In het oog van de storm bevindt zich de absolute windstilte. Vanuit stilte straal je meer uit en neem je beter waar. Deze persoon kan ondanks de druk vanuit de organisatie en de bewegingen in de markt nog steeds functioneren. 

Die nieuwe  gewenste klantgerichte houding ontstaat vanzelf door de hierboven genoemde innerlijke verkoopkrachten. De houding is geen aangeleerde techniek. Het is echt & oprecht. Het proces van de gunfactor verhogen is exponentieel. En het is een automatisch proces net als de rups zich vanzelf tot een vlinder ontpopt. 

Hoe zetten wij deze transformatie in gang?

Wij bieden een gunfactor Boost Sales Training Programma welke eenvoudig, zeer effectief en van binnenuit werkt. Wil je de transformatieslag naar een goed kwalificerende en succesvolle empathische verkoopafdeling vandaag al in gang zetten? Zonder het vervangen van medewerkers tegen hoge kosten en een aderlating qua expertise? 

Het doel is een verfijnd zakelijk instinct te ontwikkelen om uiteindelijk de juiste suspects en prospects te kwalificeren. En bovendien een magnetische kracht aan te reiken om de juiste prospects via het netwerk aan te trekken. Hierdoor verhogen we exponentieel de conversie rates van suspect naar prospect naar klant en naar ambassadeur. Meer omzet met minder inspanning en voor de organisatie tegen lagere kosten. De metamorfose van verkopers tot echte en oprechte top verkopers! Met die hoge gunfactor!

De verkooporganisatie kan beschreven worden in een volwassenheid model. Wij ondersteunen bedrijven met de groei naar telkens een hoger niveau.  De verkoopstijl verandert mee met deze groei. We leren verkopers met nieuwe ogen naar hun zakelijke relaties kijken. Hierbij wordt meer waargenomen.

Samengevat adviserend verkopen, strategisch verkopen en oplossingen verkopen zijn ook bedoeld om qua volwassenheid niveau te groeien. Evenwel zijn deze trainingen vanuit een rationeel proces vorm gegeven. En de verkooptrucs zitten ook hierin nog steeds gecamoufleerd. Ook deze doorzien de nieuwe generatie beslissers direct. Te zamen met ons training programma zal deze aanpak voor het niveau 2 proactief, klantgericht en deels aangehaakt enorm aan kracht toenemen. 

gunfactor acquisitie training

Sales trainer & coach Hans Kuijs - foto Heidi Borgart 

Gunfactor verhogen programma voor jouw bedrijf geschikt?

Verkoop trajecten hebben elk hun eigen dynamiek. De ingebrachte verkoopervaring in het gunfactor boost programma sluit het beste aan bij bedrijven met:

 1. 1
  Een gemiddelde lead time  groter dan 3 maanden.
 2. 2
  Een propositie van dure kapitaalgoederen,  hoogwaardige diensten en of langlopende huur / lease / krediet contracten.
 3. 3
  Het on target Inkomen van de verkopers gemiddeld  hoger dan  80.000 Euro.
 4. 4
  Er  draagvlak van een ondersteunende organisatie nodig is om selectief kwalitatief hoogstaande offertes uit te brengen.
 5. 5
  Het budget aanwezig is om ons programma gunfactor verhogen uit te rollen in de organisatie

Vanzelfsprekend kunnen alle verkopers baat hebben bij ons gunfactor verhogen programma. De terugverdientijd is evenwel het kortst in deze setting. De volgende paragraaf maakt dit duidelijk. Ook is het belangrijk dat het sales management en de directie out of the box willen denken en nieuwe paden willen bewandelen - buiten de comfort zone van het bekende. 

Verloren opdrachten op zakelijk instinct of op de lage gunfactor?

Onderstaand tref je een opsomming van 11 fasen aan in de relatieopbouw van doelgroep naar suspects naar prospects naar klanten naar ambasadeurs. Maken de verkopers  bij elke fase qua zakelijk instinct de juiste keuze en komen ze met hun gunfactor steeds verder?  De 11 fasen zijn:

 1. 1
  de selectie van de juiste suspects uit de doelgoep in CRM systeem
 2. 2
  zodra een suspect een telefonisch gesprek aangaat
 3. 3
  waneer een suspect of prospect een persoonlijk face 2 face gesprek aangaat
 4. 4
  indien een suspect of prospect of klant vanzelf informatie deelt over interne projecten
 5. 5
  een prospect het bedrijf als leverancier op de long list plaatst
 6. 6
  zodra een prospect het bedrijf op de short list plaatst om een offerte uit te brengen
 7. 7
  de verkoper  intern draagvlak heeft voor resources om de offerte uit te brengen
 8. 8
  de prospect met de verkoper of met de sales manager de (eind) onderhandelingen in wil gaan
 9. 9
  de prospect persoonlijk aan het bedrijf de opdracht verstrekt
 10. 10
  de verkoper intern draagvlak heeft ( interne gunfactor ) om de levering in goede banen te leiden en de nieuwe klant als ambassadeur gaat functioneren.
 11. 11
  de klant de verkoper introduceert in hun netwerk binnen en buiten hun organisatie

Wat kost die lage gunfactor het bedrijf?

Verliest het bedrijf  vaak opdrachten vanaf fase 8?  Hoeveel tijd en geld is er dan al geïnvesteerd? Zoek de betekenis van gunfactor eens op in het het Algemeen Nederlands Woordenboek.  De gunfactor betekenis is een geheel van factoren of omstandigheden die ervoor zorgen dat iemand iets gegund wordt. 

Dit is een vage omschrijving, doordat niet word aangegeven welke factoren het zijn. Uit onderzoek blijkt dat 80% van de uiteindelijke opdrachtverstrekking afhangt van die hoge gunfactor.  

Op internet tref je een aantal zoekmachine geoptimaliseerde pagina's aan met maximaal 15 factoren welke naar ons inziens allemaal niet de essentie van het vergroten van de gunfactor raken. Het is een mix van mentale adviezen, niet integere trucs en verkoopadviezen qua processtappen. Een groot aantal hiervan verlaagt juist de gunfactor.

Samengevat wil je resultaten zien van de gunfactor verhogen:

 • Ten eerste dat verkopers meer aan tafel komen
 • Ten tweede dat verkopers meer uit de gesprekken bij suspects halen
 • Vervolgens de pijplijn met gekwalificeerde prospects voller krijgen
 • Ten vierde meer uitstaande offertes omzetten in opdrachten
 • Bovendien meer tevreden klanten krijgen door de beste interne ondersteuning
 • Ten slotte nieuwe al perfect gekwalificeerdere prospects van tevreden klanten aangereikt krijgen

dan is het belangrijk zowel het zakelijk kwalificatie instinct als de gunfactor van de verkopers te verhogen. 

De essentie is dat de levensenergie in het hartcentrum stap voor stap en laag voor laag harmonieus dient uit te zetten. En vervolgens door de opgelegde druk vanuit de organisatie en de veranderingen in de markt niet meer instorten!

De onderstaande levensbloem expansie  geeft dit heel duidelijk weer. 

gunfactor vergroten

gunfactor vergroten via expansie van jouw levensenergie

Hoe ben ik tot Acquisitie Gunfactor gekomen?

Verkoop succes en jaloezie

Na 15 jaar new business ICT verkoop ervaring waarbij een nieuwe markt, een large account binnen deze markt werd opgebroken en een softwarehuis winstgevend werd gemaakt, merkte ik dat het plezier er niet meer was. 

Collega's en ook directieleden begrepen niet hoe ik offertes had uitstaan van miljoenen Euros en pilots had bij zeer grote bedrijven waar nog nimmer zaken mee was gedaan. Zelf begreep ik het destijds ook niet. Ik deed maar gewoon iets. Dacht niet te veel na. Een hoge gunfactor ?

Business development is structureel werken

Aanvankelijk was ik structureel begonnen met de adresgegevens en contactpersonen aan te schaffen. Om deze vervolgens in een eigen ontwikkeld CRM systeem te importeren. Organiseerde seminars specifiek voor het verticale marktsegment. Dit was in feite de marketing zijde welke niet door de eigen marketing afdeling werd opgepakt. Deze was bezig met product marketing en product sheets. Desalniettemin niets over de toegevoegde waarde voor de klant. 

Controle over business door machtspolitiek

Merkte bij werkgevers dat er jaloezie ontstond en politiek werd bedreven. Men wilde controle krijgen over mij en mijn nieuwe accounts met heel veel potentie. Uiteindelijk werden nieuwe klanten van mij ondergebracht bij senior account managers. Ik mocht weer gaan hunten!

Naar de inhoud via project management

Toen was mijn motivatie weg en ben ik ICT project manager geworden. Had inmiddels een MSc gehaald in Artificial Intelligence. Heb me na 5 jaar gecertificeerd via IPMA. In die tijd zag ik hoe verkopers bij verschillende bedrijven opdrachten binnen haalden, waarvan de specificaties veel te vaag waren, de opleverdatum veel te snel was en of het budget veel te laag. Het machtscentrum lag bij de verkoopafdeling. Deze was dominant aanwezig, niet transparant en niet goed verbonden met de rest van de organisatie. Autoriseren van offertes voordat deze werden uitgebracht stuitte op veel weerstand. De gunfactor van de verkoopafdeling en het volwassenheid niveau van de verkoopafdeling in zijn geheel waren laag. 

Trainer voor bewustzijn verhogen

Al meer dan 20 jaar ontmoette ik de beste internationale leraren voor persoonlijke groei. Zowel voor groei van bewustzijn op basis van geheime kennis als voor kennis over traumaverwerking. Na de internet crises van 2002 ben ik mijn eigen trainingsbedrijf voor bewustzijn groei gestart in Europa. Een programma van 12 weekend workshops volgens de Levensboom en Levensbloem groei symboliek en paden. Door het werken met cursisten werden deze trainingen in 5 jaar tijd steeds krachtiger. En werkte het ook bij iedereen. Niet iedereen heeft dezelfde instructies nodig. Dit is het groeiproces qua volwassenheid niveau als trainer. 

Nieuwe uitdaging in het bedrijfsleven

Slechts enkele directeuren hadden iets op met teamgeest en teambuilding. De meeste veelal een verdeel en heers cultuur qua manier van leiding geven. Ik zat niet op de goede plek wat dat betreft. Het bleek dat keer op keer de meest dominante en manipulerende managers op de hoge posities zaten. Ik begreep er niet veel van.

Momenteel verandert alles heel snel. De jongere generatie krijgt het meer en meer voor het zeggen en hun denkbeelden springen over naar een steeds grotere groep. Denk hierbij aan de trends van biologisch voedsel, klimaat, vegetarisch voedsel, nieuwe levensstijl chronische ziekten, zo min mogelijk medicijnen en minder vlees. is dit het moment?

​Jarenlang qua cultuur verandering te breed aangepakt

Inmiddels zijn er gedurende 10 jaar drie websites geweest gericht op cultuurverandering en management trainingen. Miste de aansluiting. Kon de afstand niet overbruggen. Pakte het veel te breed aan. Het was nog niet het goede moment. Werd niet gezien als autoriteit op dit veel te brede gebied. Wilde management teams ondersteunen. Een diepe stem in mij spoort me elke keer weer aan om deze missie te verwezenlijken. Nu is de focus op de verkoper en verkoopafdeling. De transformatieslag qua volwassenheid van de organisatie en de gunfactor verhogen. 

Juiste achtergrond en ervaring

Een perfecte synthese van verkoop ervaring, sales management, algemeen management en jarenlange persoonlijke ontwikkeling. Ik weet als geen ander door mijn natuur talent waar een verkoper of een heel team in vast zit. Hier een verandering in brengen door het juiste duwtje is een kunst op zich. De rest gaat vanzelf. En doe jij ook zelf!

levensbloem groei en toth

Toth met de levensbloem uit de Egyptische mystiekZie graag verkopers uit het bedrijf op de eerst volgende gunfactor verhogen Open Gunfactor Training

Deel met jouw social netwerk onze Gunfactor Boosters

 Gunfactor verhogen en hierdoor meer new businesss mogelijkheden zien bij zowel nieuwe als bestaande klanten. En bovendien met de 5 innerlijke verkoopkrachten met minder inspanning meer omzet realiseren.