Werven verkoper of trainen van verkoper met lage gunfactor? 

Selectiecriteria werven van de verkoper beschrijven we hieronder. Die verkoper selecteren met die hoge gunfactor is makkelijker gezegd dan gedaan.

selectiecriteria werven verkoper of toch de salestraining

salestrainingen

Een alternatief voor gunfactor verhogen is het vervangen van de verkoper met de lage gunfactor door een nieuwe verkoper met van nature die hoge gunfactor. Probleem opgelost. Er ontstaan evenwel direct vier nieuwe uitdagingen:

 • afbreuk risico bij bestaande klanten.
 • verder onder druk zetten van middelmatig presterende verkopers in team.
 • mogelijk hoge kosten van afscheid nemen i.v.m. periode van dossieropbouw.
 • hoge kosten van werving van nieuw natuur talent qua gunfactor.

Veel bedrijven zitten met deze vier uitdagingen in hun maag. Ze kunnen geen kant op. Of toch?

Selectiecriteria werven van verkoper

selectiecriteria werven verkoop
Selectiecriteria Verkoop

salestrainingen

Tijdens de gespreksronden bij het werven van nieuwe verkopers staan meestal de 3 onderstaande vragen centraal. 

 1 Welke karaktereigenschappen zijn selectiecriteria en brengt de verkoper direct al mee?

 1. intelligentie
 2. uitstraling
 3. positieve houding
 4. vastberadenheid
 5. betrouwbaarheid
 6. netwerk contacten
 7. branche kennis
 8. track record van behaalde targets

De eerste vijf punten beschrijven intrinsieke persoonlijke waarden. Dit zijn de belangrijke selectiecriteria verkoper voor wat betreft de gunfactor van de kandidaat.

De drie laatste punten zijn selectiecriteria verkoper om de economische waarde van de kandidaat voor het bedrijf vast te stellen.  Het geeft een hogere garantie op succes voor functioneren in de nieuwe bedrijfscultuur. 

Bij de bestaande kandidaat vertegenwoordigen de selectiecriteria 6 en 7 ook een belangrijke waarde.
Kan bij de bestaande verkoper welke onvoldoende presteert op selectiecriterium 8 positief worden omgebogen door 1,2,3, 4 en 5 nieuwe leven in te blazen? JA met onze out of the box aanpak.

2 Wat zijn selectiecriteria van de verkoper en in hoeverre kan de verkoper zich intern ontwikkelen?

 1. geschiktheid bij aanvang qua ervaring.
 2. beschikbaar zijn van interne doorgroei mogelijkheden.
 3. nog extra benodigde training.
 4. voorstellingsvermogen en creativiteit.
 5. draagvlak bij aansturing interne organisatie.

De eerste 3 punten beschrijven een economische waarde van de kandidaat voor het bedrijf. Het zijn zeer belangrijke selectiecriteria bij het werven van een verkoper. Kan het bedrijf deze verkoper jarenlang aan zich binden? Zal hij of zijn loyaal zijn?

De twee laatste punten beschrijven intrinsieke persoonlijke waarden van de kandidaat. Deze selectiecriteria verkoper zijn extreem belangrijk voor de hoogte van de gunfactor.

Bij de bestaande kandidaat zijn de punten 3, 4 en 5 met name relevant. Is de persoon geschikt voor de functie en is deze te behouden voor nog vele jaren?

3 Hoe sterk is de motivatie om kennis en ervaring te delen?

 1. onderdeel van team of meer op zichzelf
 2. vraagt hulp aan teamleden om doelen te realiseren of wil zelf alles oplossen en eer opstrijken.
 3. helpt collega’s met zijn of haar kennis en versterkt het team

Bij deze derde vraag en deze 3 selectiecriteria werven van een verkoper speelt de egocentriciteit de belangrijkste rol. Draait alles om de verkoper of toch ook om de klant en collegae?

Het beschrijft een intrinsieke innerlijke persoonlijke waarde van de kandidaat. Deze houding bepaalt zeer sterk de gunfactor.

Bij de bestaande kandidaat met die lage gunfactor en tegenvallende resultaten ligt hier meestal de uitdaging in haar of zijn persoonlijke ontwikkeling.

De verkoper dient hier uiteraard wel van binnenuit zelf achter te staan. Zo kan een traject met de gunfactor verhogen niet worden opgelegd vanuit de hirarchie. Wij activeren de voorkant van de beiden hersenhelften om hierin automatisch een structurele en substantiële verandering in aan te brengen.

Concluderend betekent dit dat de ROI (return on investment) van de gehele verkoop organisatie verbeterd kan worden door persoonlijke ontwikkeling. 

De 10 selectiecriteria verkoper en de gunfactor

De 10 persoonlijke intrinsieke waarden (bij alle drie de vragen) vormen het karakter en de gunfactor van de kandidaat.

 1. intelligentie
 2. uitstraling
 3. positieve houding
 4. vastberadenheid
 5. betrouwbaarheid
 6. voorstellingsvermogen en creativiteit.
 7. draagvlak bij aansturing interne organisatie
 8. onderdeel van team of meer op zichzelf
 9. vraagt hulp aan teamleden om doelen te realiseren of wil zelf alles oplossen en eer opstrijken.
 10. helpt collega’s met zijn of haar kennis en versterkt het team

Deze selectiecriteria verkoper dienen allen in ogenschouw genomen te worden bij het managen van de gunfactor van de verkoopafdeling.

Wij geloven dat je het karakter kan veranderen door onze out of the box training. We gaan delen van de hersenen activeren en de 10% van het hersengebruik opschroeven. De exponentieel hogere gunfactor volgt daarna vanzelf. We voeren assessments uit voorafgaande aan de start van onze propositie van verkoop trainingen.

salestrainingen

Is het karakter van verkopers te veranderen?

Het karakter is een verzameling van allergische reacties naar de buitenwereld. Deze worden meestal gevoed door oud zeer uit de vroege kindertijd. Deze pijn ziet men niet, pijn wil men niet opnieuw voelen, pijn veegt men onder het tapijt en de frustratie projecteert men jarenlang om zich heen door dominantie, arrogantie of gehechtheid.

De saboteur met de extreem sterke overtuiging dat zijn of haar karakter vastomlijnd is, houdt deze situatie ook nog eens jarenlang in stand. Deze overtuiging zit een training gunfactor verhogen normaliter extreem in  de weg! 

Verkoop managers of commerciële directeuren weten niet wat mogelijk is qua training van hun verkooporganisatie. Het is onze uitdaging hen daar van bewust te maken.

Wij activeren de frontale hersenkwabben van zowel de rechter als linkerhersenhelft. Hierdoor treedt automatisch de zelfreflectie plaats en verandert het karakter structureel. Zie onze out of the box sales trainingen. Een nieuwe verkoper werven met de juiste selectiecriteria om een bestaande verkoper te vervangen is dan niet nodig. Voor de omzetgroei kan een extra verkoper natuurlijk ook een optie zijn. In dat geval zijn deze 10 selectiecriteria verkoper van groot belang!

salestrainingen