Sales trainingen Nederland de vlag dekt de lading niet

Sales trainingen NederlandZodra we de sales trainingen vergelijken dan kan je naar rapportcijfers kijken met gemiddelden variërend van 8.5 tot 9,8. Deze verkooptrainingen zijn gericht op een nieuw denken en een nieuw doen. De sales trainingen gaan niet over een nieuw zijn. De nieuw aangeleerde vaardigheden en houding worden tot in den treure getraind in gesimuleerde praktijksituaties met behulp van rollenspellen. Deze camoufleren het ik-gerichte karakter van de verkoper.
Voor de jongere generatie bewuste beslissers en om een door het sales management te ambiëren hoger volwassenheidsniveau van de verkooporganisatie te realiseren zijn echte en oprechte wij-gerichte verkopers nodig. Samenwerken, inleven in de klant en hulpvaardigheid tonen – om maar enkele zachte competenties te noemen – zijn het nieuwe credo.

De gunfactor – welke voor 80% doorslaggevend is bij de besluitvorming – wordt juist door die zachte competenties bepaald. De hoge rapportcijfers van de salestrainingen in Nederland kan je dus door 5 delen. Immer ze richten zich op de 20% overige factoren. De vlag dekt de lading niet. Het is geen inherent gedrag voortkomende uit het zijn van de accountmanager. De sales training welke wij geven en aanbieden zijn hiermee zowel qua opzet als de te verwachten resultaten niet te vergelijken. Wij zetten sales trainingen 2.0 in de markt. De mogelijkheid om een online variant hiervan te maken evalueren we op dit moment. Er zitten haken en ogen aan qua groepsenergie welke je dan mist.

Wat was ooit de beste manier om een sales team te trainen?

De fundamentele sleutel is vanaf het begin de werving van de juiste accountmanagers.

Mensen verkopen zelden als een team, ze verkopen als individuen. Teamwork is dus niet belangrijk, individuele resultaten wel. Huur verkopers in die zijn verhuisd en huur nooit verkopers in die nog steeds wonen waar ze zijn opgegroeid. Het nemen van zo een groot risico en een lage behoefte om in de nieuwe omgeving aardig gevonden te worden, zijn belangrijke kenmerken om afwijzingen in sales goed te doorstaan. Neem geen verkopers aan die met elkaar concurreren, dat is demoraliserend voor het team. Concurreer lekker met de concurrentie.
Geef alleen die kandidaten een contract welke weinig afleiding hebben en alleen maar geld willen verdienen. Dat is immers hun grootste hobby.

Train het sales team op vragen stellen, valideren met vragen en verkopen op overtuiging

Train je verkopers om niets van zelf sprekend aan te nemen, altijd door te vragen en aannames dubbel te valideren. Ga met een veronderstelling nooit op het onderbuikgevoel af. Er zijn een aantal boeken die elke verkoper gelezen moet hebben:
* Overtuigen door Robert Cialdini
* Hoe vrienden te winnen en mensen te beïnvloeden door Dale Carnegie

Deze manier van verkopen wordt in rap tempo steeds minder populair. Het roept een aversie op of een lage gunfactor. De energieleveranciers welke in de b2c markt opereren hebben het bel-mij-niet-register als een groot obstakel op hun weg gekregen. Een steeds grotere groep Nederlanders heeft een hekel aan deze verkooptechnieken op ongevraagd benaderen en vervolgens op die uitvoerig getrainde sterke overtuigingskracht.

De bewezen trainingsmethodiek van de Gunfactor sales trainingen

Sales trainingen NederlandAlle bureaus trainen op verkoopvaardigheden om nieuw denken en gedrag aan te leren. Ze noemen dit ook klantgericht denken en doen. Je leest hier niets over klantgericht zijn. Kijkende naar de zachte competenties van de gunfactor halen deze sales trainingen bureaus – al vele jaren actief in Nederland – in feite een veel lager rapportcijfer. Ze komen eigenlijk tussen de 1,7 en 1,9 qua rapportcijfer uit. Dit komt doordat ze slechts op de 20% trainen van die factoren welke bepalende zijn naast de voor 80% doorslaggevende gunfactor.

 

Wij kunnen door de werking van de gunfactor maximaal een 8 scoren met onze soft skills trainingen. Wat zijn deze dan?

In een verkooprol zijn er een paar details die niet zo gemakkelijk aan te leren door een ik-gerichte verkoper:
* Houding met focus op de ander en weg van de egocentriciteit.
* Echt en oprecht klantgericht gedrag.
* Goed luisteren en het hoofd daarbij leeg houden.
* Lange termijn relaties opbouwen i.p.v. een hit en run mentaliteit
* Focus op oplossingen en niet op de problemen bij de klant.
* Focus op posities en niet op de gesprekspartner van dat moment bij dat bedrijf.
* Geduld beoefenen en klanten faciliteren bij de besluitvorming.
* Lezen van gesprekspartners vanuit de lichaamstaal en de woorden die ze juist niet zeggen

De gunfactor is een set van zachte vaardigheden, competenties en een inherent gedrag welke zich vanzelf ontvouwen vanuit een nieuw wij-gericht zijn. Je kan een ik-gerichte verkoper niet door een nieuw denken en een nieuw doen deze kwaliteiten aanleren. Het blijft dan een niet echte en niet oprechte camoufleerde verkooptraining. Onze gunfactor verkoop trainingen dekken wel die lading van de vlag van de hierboven genoemde opsomming. Om een 10 te scoren hebben we nog 5 meer reguliere sales trainingen ontwikkeld waarbij we de zachte competenties vanuit de eerste 5 trainingen optimaal benutten.

De top 10 Gunfactor Verkoop Trainingen om maximaal wel die echte 10 te halen

  • Mega Krachtig Inlevingsvermogen
Mega Krachtig Zakelijk Instinct
  • Nieuwe Klanten Vanzelf Aantrekken
  • Doelstellingen Ontspannen Halen
  • Zonder woorden aanwezig zijn
  • Verbale en Non-verbale communicatie
  • Ouderwets Presenteren in Verkoop
  • Schriftelijke Commerciële Communicatie
  • Sales Kit met Impact
  • New Business met Impact
  • Individuele aanpak

Voordat er gestart wordt met deelnemen aan de Gunfactor sales trainingen, voeren we met elke deelnemer een kwaliteitsinterview uit. Een persoonlijk gesprek waarin we specifiek persoonlijke leerverwachtingen vaststellen. Voorafgaand voert de deelnemer aan de gunfactor sales trainingen een online competentie assessment uit op 50 competenties. Hiervan vormen 10 harde commerciële competenties en 15 zachte commerciële competenties de ruggengraat. Wij geloven sterk in deze persoonlijke aanpak. Dit waarborgt voor de salesmanager een borging van het trainingsprogramma met de organisatie ook in de tijd gezien. Na een jaar en na 2 jaar meten we opnieuw de competenties en het effect van de innerlijke transitie van ik-gericht naar wij-gericht bij de deelnemers. Uiteraard leggen we deze cijfers ook naast de behaalde verkoopresultaten in die jaren.Wil je met jouw sales team echt en oprecht en aan resultaat werken? Kies dan ook voor de Gunfactor sales training voor beginners zodra je een junior sales persoon hebt aangenomen. En ook die ervaren senior accountmanagers uit jouw team kunnen we de gunfactor verlagende acties van binnenuit afleren en hen weer aansluiting laten vinden bij de jongere generatie bewust beslissers. Zonder dat er loyaliteit, kennis en ervaring het bedrijf hoeft te verlaten.