Klantgericht verkopen, klantgericht telefoneren en klantgerichtheid

Gunfactor » Gunfactor Verhogen » Klantgericht verkopen, klantgericht telefoneren en klantgerichtheid

Klantgericht verkopen

Klantgericht verkopen is een inherente houding. Kan je klantgerichtheid vergroten in commerciële acquisitie gesprekken? Hoe kom je aan klantgerichte medewerkers op de verkoopafdeling? Kan je daarop selecteren. Het mag duidelijke zijn dat met deze kwaliteit de gunfactor strek verhoogd wordt.

klantgericht voor de gunfactor
klantgerichtheid voor de gunfactor

Wat is klantgericht zijn?

Hierboven stel ik dat het om een inherente houding gaat. Het woord “inherent” is afgeleid van het Engelse woord “Inheretance” hetgeen erfenis betekent. Dit berekent dat jouw houding met name bepaalt wordt door het gedrag wat je hebt afgekeken van je ouders. Ben je op jouw eigenbelang gericht of op die van de ander?

Noodzaak voor de organisatie

Het volwassenheid niveau van de verkooporganisatie bepaalt voor en groot deel de noodzaak om klantgericht te zijn. Hoe hoger het niveau hoe groter de noodzaak. Dit impliceert ook dat een bedrijf een ander type verkoper nodig heeft om te groeien in de 5 niveaus.

Volwassenheid Verkooporganisatie met steeds meer klantgerichtheid en samenwerking

De propositie is ook bekend onder de term marketing mix.

Zijn de klantgericht werken en verkopen competentie meetbaar?

Kijken we naar de selectie criteria training of werving van nieuwe commerciële medewerkers dan zie je dat met name de bereidheid om kennis en ervaring te delen met anderen de onderliggende competentie is. Ook de competentie draagvlak bij aansturen interne organisatie is hier van belang. Dit betekent dat jouw klantgerichtheid zowel naar buiten als naar binnen qua gunfactor het uiteindelijke succes bepalen. Deze kwaliteit meten we in onze assessments gedurende het salestraining programma gunfactor.

Onderstaand tref je de 3 selectiecriteria aan welke met name de egocentriciteit – gerichtheid op eigen belang – van de account manager bepalen.

  1. onderdeel van team of meer op zichzelf
  2. vraagt hulp aan teamleden om doelen te realiseren of wil zelf alles oplossen en eer opstrijken.
  3. helpt collega’s met zijn of haar kennis en versterkt het team

Is klantgerichtheid een vaardigheid? Nee een verkoper bevindt zich in een spectrum van 100% op zichzelf zijn en 100% klantgericht. Het laatste betekent gericht op de omgeving en ook een empathisch vermogen hiervoor. Over het linker spectrum schreef ik al eerder een bericht over de gerichtheid op de bonus. Naar het rechter spectrum groeien is de kern van de dienstverlening van Gunfactor.

Hoe klantgerichtheid verbeteren?

Heeft een account manager een egocentrische niet klantgerichte houding dan kan hij of zij dat krachtig ontwikkelen. Mits de bereidheid aanwezig is om naar binnen te keren en oud zielsverdriet – al dan niet overerft – te bekijken en op te lossen. Dit maakt onderdeel uit van onze persoonlijke ontwikkeling met Life Coaching.

De klantgerichtheid verbeteren voor de organisatie is een kwestie van groeien in de volwassenheid niveaus en de propositie steeds beter afstemmen op de klant. Dit omvat onze dienstverlening verkoop organisatie coach.

Wat is klantgericht gedrag?

In het aanleren van dit gedrag geloven wij niet. Het gaat om een staat van zijn met inherent klantgericht gedrag. Mentale aangelegde verkooptechnische trucs pakken niet goed uit. Een potentiële klant of bestaande klant voelt direct en het is bekend dat dit negatief uitwerkt op de uiteindelijke gunfactor.

Ontwikkel de 5 innerlijke verkoopkrachten en de volwassenheid van de verkooporganisatie. Zet kracht bij met klantgerichtheid en wees vanuit de genen klantgericht !