Presenteren tips voor verkopers

Verkooptraining » Verkoop training » Presenteren tips voor verkopers

Presenteren voor een groep geeft altijd een bepaalde druk op de presentator of presentatrice. Ook vergt het de nodige voorbereiding om de presentatie de gewenste kwaliteit te geven. Omdat wij de gunfactor vooropstelling in ons Gunfactor Boost Training Programma letten wij op andere zaken dan anderen in de Presenteren Verkoop training. We lichten hier alvast een tip van de sluier op.

Presenteren met impact en vertrouwen

Presenteren met impact is een kwestie van de illusie opheffen dat jij apart zou bestaan naast die van de groep toehoorders. Die velen aanwezigen en ogen en de mogelijke vragen die op je afgevuurd worden geven de impressie van druk op jou.

Wij leren je deze illusie op te heffen en ook te voelen. Zorg dat je 1 van hen bent en in verbinding blijft via jouw hartcentrum met die van hen. Als er 1 geheel is kan er geen energie deel van hen tegen jouw energie bol aanduwen. En jou hiermee onder druk zetten.

Presenteren zonder stress en zonder faalangst

Stress is niets anders dat jouw energie haar richting kwijt is. Deze situatie komt voor zodra de energie van jouw persoonlijkheid in een te kleine ruimte wordt geduwd. Je raakt hiermee jouw magnetische kracht kwijt en de impact en gunfactor dalen.

In onze trainingen leren we je goed verankert te blijven met het magenetische veld van de Aarde. Hierdoor behoud jouw persoonlijkheid energie de ruimte en de magnetische energiestromen van plus naar min en omgekeerd blijven bestaan.

klanten werven op aarde
klanten verwen met magneet

Presenteren en ademhaling

Bij het geven van een presentatie is het verstandig en handig om verbonden te zijn met het publiek. En bovendien 1 te zijn met het publiek. Voordat je begint met presenteren is er een techniek om je voor te stellen in gelijke tred te ademhalen. In hetzelfde ritme. In dezelfde cadans. Je ademt in hetzelfde ritme in en uit als de toehoorders.

Een tweede techniek is bewust te ademen vanuit jouw onderbuik en hara centrum. Dit centrum is het zwaartepunt van je lichaam en ook verbonden met de Aarde. Beiden technieken zorgen voor rust en verbondenheid.

Presenteren en de stemhoogte en tempo van spreken

Zie hiervoor ons bericht over gesprekstechnieken.

Leren van manier van presenteren Steve Jobs

Om de grootst mogelijke impact te verkrijgen hanteert Apple en de oprichter Steve Jobs een zeer unieke manier van presenteren van een bedrijf. Deze techniek kan je toepassen voor jouw verkoop presentatie met welke onderwerp dan ook. Dit is de Why Be Do techniek of Golden Circle Technique van presenteren.

Waarom doe je wat je doet?

Wat is de reden dat het bedrijf er is? Waar gelooft het bedrijf in? Waar geloof jij als verkoper in? Waar sta je voor?

Hoe doe je wat je doet?

Op welke manier biedt jouw bedrijf haar producten en dienstenpakket aan? Wat is er zo uniek? Wat zijn de belangrijkste USP’s? Apple kiest voor gebruiksgemak en eenvoud van ontwerp.

Wat biedt je aan?

Dit zijn de concrete producten. Deze komen dus pas als laatste ten tonele. Apple verkoop de producten slechts met 1 enkele foto welke het waarom en het hoe vanzelf al onderschrijft. Ook is hun assortiment zeer beperkt om keuze stress te voorkomen en winst in haar logistieke operatie te optimaliseren.

Uniek presenteren

Uniek presenteren moet geen doel op zich zijn. Het is belangrijk om de hoge impact te hebben met de wijze waarop je presenteert. Veel experts en verkopers denken dat het belangrijk is wat je zegt. De inhoud moet immers 200% kloppen. Dit is niet waar. Het gaat veel meer hoe je dingen zegt en of je daarmee in verbinding staat met je publiek.

Presenteren met of zonder PowerPoint?

De vraag kan heel simpel beantwoord worden. Met een PowerPoint presentatie gaan de deelnemers vanuit hun hoofd waarnemen. Ze gaan de slide welke opstaat een aantal punten of in zijn geheel vooruit lezen en zijn dus minder geneigd om in het nu te zijn. Extreem gezien kunnen 1 of meer aanwezigen ook de slides van de hand-out vooruit gaan lezen.

presenteren met powerpoint
presenteren met powerpoint beamer en scherm

Zodra je de hand-out achteraf geeft, gaan aanwezigen zelf notities maken, want de hand-out hebben ze nog niet. En mogelijk onnodige vragen tussendoor stellen, omdat ze schreven terwijl ze beter hadden kunnen luisteren.

Een reguliere PowerPoint presentatie heeft dus niet veel impact. Het is te mentaal gericht. Een beamer opzetten met slechts 1 PowerPoint slide met een mooie foto kan wel heel goed de atmosfeer van een presentatie ondersteunen. Hierbij geldt het spreekwoord 1 plaatje zegt meer dan 1.000 woorden.

Een presentatie zonder digitale hulpmiddelen?

Een presentatie geven zonder digitale hulpmiddelen heeft voor mij de voorkeur. Voorbehouden dat ene unieke plaatje op de beamer om 1.000 woorden te ondersteunen.

presenteren met flip chart
presenteren met 1 beeld en de flip
chart

Het beste presentatie hulpmiddel is de ouderwetse flip chart met 1 rode, 1 zwarte, 1 blauwe en 1 groene permanent stift. Kies vervolgens 3 van deze vier kleuren stiften en gebruik deze om de presentatie voor te bereiden. Houdt het rustig qua kleuren en gebruik bijvoorbeeld zwart of donker blauw om slechts de bullets te maken. Al dan niet met een ster of een cijfer qua opsomming.

Een extra vuistregel is om maximaal 3 punten per vel redelijk groot op de schrijven in goed leesbaar handschrift. Ook rekening houdend met de diepte van de zaal en het aantal toehoorders.

Na de voorbereiding kan je er voor kiezen tijdens het presenteren de flip charts en de punten opnieuw 1 voor 1 op te schrijven. Je hebt dan de meest grote impact op het publiek. Omdat je met je handen werkt, ben je meer verbonden met het gevoelscentrum van het publiek. Presenteren zonder hulpmiddelen krijgt dan een hele andere dimensie.

Geef je een presentatie of training van meerdere dagen dan heeft het de voorkeur om de flip charts aan een wand op te hangen. Vervolgens de volgende dag de deelnemers in groepen van 2 aan elkaar slide voor slide van de vorige dag of dagen te presenteren. Deze aanpak zorgt ervoor dat hetgeen de cursisten leren optimaal blijft hangen in hun onderbewuste.

Logistiek bij verkoop presentatie

Gebruik de flip chart in combinatie met 1 power point slide op de beamer. Het zal een uniek presenteren ervaring worden voor de toehoorders.

Check de techniek ruim van te voren

presenteren voorbereiding check beamer aansluiting
presentatie techniek beamer checken met laptop

Zorg dat je de ruimte waar je de presentatie gebruikt van te voren check qua benodigde hulpmiddelen en techniek. Liefst 1 of twee dagen van te voren. Laat het niet op het laatste kwartiertje afhangen om de beamer te checken in combinatie me jouw laptop. En of dat de flip chart er staat. Deze laatste kan je overigens qua vellen papier en kleurstiften het beste zelf meenemen.

Stem de verwachtingen nogmaals af

Voordat je begint met jouw presentatie vraag interactief naar de verwachtingen van de deelnemers en schrijf deze op de flip chart op. Aan het einde van de presentatie ga je weer terug naar dit eerste vel papier. En check je wederom bij de toehoorders of de presentatie daaraan heeft voldaan.

De verwachtingen van elke individuele persoon schrijf je op met de voornaam erbij. Van te voren heb je uitgezocht wat zijn of haar rol is binnen het bedrijf. De verwachtingen geven de pijn aan welke men door de dienstverlening wil oplossen. Dus tracht de verwachting scherp te formuleren op de flip chart mogelijk door door te vragen naar het eisenpakket.

Laatkomers vriendelijk begroeten

Het kan altijd gebeuren dat 5 of 15 minuten na de aftrap er nog een deelnemer of toehoorder de deur binnensluipt. Begroet deze persoon. Ken je hem of haar niet heet de persoon welkom en wijs een vrije zitplek aan. Vraag naar zijn of haar naam en rol binnen het bedrijf zodra de persoon zit. Zeg dat je al begonnen was en geef een korte samenvatting hetgeen reeds gezegd is. Pas daarna ga je verder met presenteren.

Deze aanpak is zeer belangrijk voor de gunfactor. Je betrekt deze persoon direct bij de presentatie. En uit begrip voor het te laat zijn zonder er over te oordelen en het onderwerp qua reden aan te snijden.

Valideer de aanwezigheid van vroege vertrekkers

Check voorafgaand aan de presentatie of het uitgangspunt qua duur van de presentatie nog steeds voor iedereen hetzelfde is. Zijn er toehoorders welke door omstandigheden eerder wegmoeten? Vraag dit van te voren na want zodra die persoon vertrekt weet iedereen dat het geen desinteresse is voor jouw presentatie. Wederom belangrijk voor de gunfactor.

Je kan zelfs 5 minuten voor de tijd van vertrek terug gaan naar vel 1 met de verwachtingen van deze specifieke persoon. En om een tussentijdse terugkoppeling vragen. Hiermee maak je deze vroege vertrekker uitermate belangrijk voor de gunfactor. Je waardeert zeer sterk zijn of haar aanwezigheid en bijdrage.

Presenteer slechts die USP’s welke de pijn van de klant beschrijven

Pas je presentatie dynamisch aan op basis van de verwachtingen met pijnpunten van de klant. Noem slechts die USP’s van de oplossing c.q. het concept welke naar vel 1 op de flip chart refereren. Als dat er slechts twee zijn ga dan niet tot in de treuren op alle vijf of zeven USP’s in. Jouw impact en gunfactor neemt dan zeer sterk af. Je verliest de aandacht en bent te veel vanuit het bedrijf aan het presenteren i.p.v. de klant.

Samengevat

Deze adviezen zijn een kleine greep uit onze training gericht op het presenteren met die hoge gunfactor. Interesse in die impact? Schrijf je in voor de training ” Presenteren en verkopen met impact ” ! Lee meer over Verkoop training.