De sales pitch definitie

Een sales pitch of elevator pitch is een beknopte verkooppresentatie waarin een verkoper de aard en voordelen van zijn bedrijf uitlegt, idealiter in minder dan één of twee minuten. Sales pitches worden vaak ‘elevator pitches’ genoemd omdat ze binnen de tijdsbeperkingen van een enkele liftgang worden gepresenteerd. Beelden en quotes van derden versterken de essentie van de sales pitch.

The real voyage of discovery consists not in seeking new lands but in seeing with new eyes.

Marcel Proust

diamant en lichtschittering

Met helder licht en de hardheid van een diamant functioneren

met nieuwe ogen kijken naar klanten

Met de diamant en met nieuwe ogen kijken naar (potentiële) klanten om meer new business mogelijkheden te zien

Onze 2 minuten sales pitch

Wilt je account managers in je sales team met elk een perfect geslepen diamand welke van nature en van binnenuit helder schittert en elkaar onderling versterken?

En hierdoor automatisch in je gehele team:

 1. een hoge mate van bezieling en positieve energie.
 2. een grote mate van stressbestendigheid en balans.
 3. een scherp oog voor new business mogelijkheden.
 4. een super hoge gunfactor om de uitstaande offertes te verzilveren.

Reguliere sales trainingen poetsen de ruwe diamand slechts op en verbergen de eigenschappen als arrogantie, dominantie en gehechtheid door met rollenspellen nieuw klantgericht gedrag aan te leren. De steeds groter wordende groep van jonge bewuste beslissers prikt hier direct doorheen. De ik-gerichtheid straalt ondanks de camouflage nog steeds van de diamant af. Jonge beslissers voelen dit. Voor de verkoper resulteert dit nog steeds in minder waarnemen en ook in die lage gunfactor welke mogelijk pas heel laat in het verkooptraject – wanneer er al veel pre sales kosten zijn gemaakt – als een duveltje uit de doos komt. Dit kost het bedrijf veel geld.

Onze trainingen richten zich op het schitteren vanuit de kern van de diamant. We bieden 5 innerlijke verkoopkrachten gericht op de bij beslissers 80% bepalende gunfactor. Een krachtig inlevingsvermogen, een krachtig zakelijk instinct, vanzelf met een magneet nieuwe klanten aan te trekken, blind vertrouwen in het realiseren van de omzetdoelstelling en aanwezig zijn zonder woorden. Stuk voor stuk richten deze 5 verkooptrainingen zich voor 100% op het harmoniseren en uitzetten van het alles beslissende hart- of gevoelscentrum : die schitterende diamand. Wat kan je daarmee?

Omringt met een organisatie volwassenheid assessment, een verkoopteam gunfactor assessment, sales coaching, life coaching en energie overdracht zorgen we dat de gehele commerciële organisatie in rap tempo door bezieling en het ontwaken van de 5 innerlijke verkoopkrachten gaat schitteren!

Kies voor beginners eerst voor innerlijke verkoopkracht trainingen met 80% impact en al dan niet daarna voor de cosmetische verkooptechnische trainingen met slechts die 20% impact. Voor gevorderden welke op de reguliere verkooptrainingen zijn uitgekeken bieden wij een nieuwe vorm van inspirerende soft skill verkooptraining. Anders dan dat ze gewend zijn. Voor new business account managers die een topper willen zijn, bieden we vijf aanvullende master class communicatie trainingen. Verbale en non verbale communicatie, schriftelijke communicatie, ouderwets presenteren in verkoop, sales kit productie en in new business excelleren.

We schermen niet met gemiddelde rapportcijfers van ver boven in de negen, omdat deze cijfers slechts 1/5 impact hebben. Ze gaan over reguliere verkoopvaardigheden en camouflage technieken. Wij leveren meer toegevoegde waarde voor klanten door juist die focus op het 4/5 deel te houden. Onze master classes raken een deel van de overige 1/5. Wij staan voor gunfactor verhogen.

sales pitch in 1 keer raak

is onze en jullie sales pitch in 1 keer raak?

De structuur van een elevator pitch

Verkopers zijn voorbij het punt om prospects qua tijdbesteding urenlange presentaties te geven om hun producten of diensten te verkopen. Als je een uur nodig hebt om je propositie te etaleren doe je het verkeerd. Sales pitches worden niet voor niets elevator pitches genoemd. Idealiter de tijd die nodig is om van de lobby naar een hogere verdiepingen te verplaatsen

Een goede verkoper dient zijn boodschap overtuigend en beknopt over te brengen. Als je een goede sales pitch hebt, hou je meer tijd over om in gesprek te gaan met de contact persoon van de potentiële klant. Belangrijk is de structuur om eerst het waarom van het bedrijf neer te zetten. Waar geloven jullie in. Waar staan het bedrijf achter. Vervolgens de manier van aanpakken of te wel het hoe. En pas als laatste het wat de producten en diensten.

diamant schittering

diamant schittering bij een heldere sales pitch

13 tips voor een sales pitch

 1. Maak het kort.
 2. Maak het duidelijk.
 3. Leg uit wie jouw ideale klanten zijn.
 4. Leg het probleem uit waarmee ze worden geconfronteerd.
 5. Beschrijf beeldend hoe jouw product of dienst het probleem kan oplossen.
 6. Beschrijf hoe succes eruit zal zien zodra product of dienst wordt gebruikt.
 7. Vertel een verhaal met ondersteunde sfeer plaatjes.
 8. Voeg een propositie toe.
 9. Personaliseer de sales pitch.
 10. Verbeter en oefen je pitch continue.
 11. Probeer metaforen en beeldende taal te gebruiken.
 12. Tracht een emotionele snaar te raken.
 13. Ondersteun waar nodig ook met feiten.

Ondersteuning bij het maken van een goed sales pitch nodig?

Wil je hulp of een sparring partner van een sales coach of wil je met het gehele sales team een sales kit bouwen waarvan de sales pitch het eerste onderdeel is? We ondersteunen het bedrijf heel graag bij die sales pitch !