Gunfactor Verhogen

Gunfactor » Gunfactor Verhogen » Gunfactor Verhogen

Gunfactor verhogen betekent dichter bij elkaar staan.

Gunfactor verhogen is omvangen door een mysterie. Wat is die gunfactor? Zoek deze hier eens op in het Algemeen Nederlands Woordenboek. Vervolgens is het antwoord zeer vaag. De gunfactor hangt af van een aantal factoren. Welke dan? Deze staan niet vermeld. Bovendien kennen andere online woordenboeken zoals het Van Dale het woord gunfactor niet.

gunfactor verhogen
Gunfactor verhogen

Wat wel bovenal vast staat is dat je voor gunfactor verhogen in een hartsverbinding met je contact persoon dient te staan. Normaal gesproken betekent dit in het geval van een liefdevolle relatie dat je maar weinig woorden nodig hebt. Doordat je elkaar goed aanvoelt. Zakelijk gezien is het niet anders. Je hebt een hoge mate van empathie nodig om het gunfactor verhogen daadwerkelijk mogelijk te maken.

Geliefden op een roze wolk

Echter het verschil met de empathie van een liefdevolle relatie is dat geliefden hetzelfde zielsverdriet meeslepen uit het verleden en in feite qua onderbewustzijn zeer sterk op elkaar lijken. Ze accepteren elkaar weliswaar onvolwaardig. Ze erkennen elkaar in zichzelf. Desalniettemin houden ze onvoorwaardelijk meer van zichzelf door de aanwezigheid van die andere persoon. Vanuit deze situatie ontstaat de roze wolk, welke we allemaal wel kennen. Overeenkomstig geven de geliefden veel om elkaar en gunnen ze veel aan elkaar. Ze houden van elkaar. “Veel geven om elkaar” en “gunnen veel aan elkaar” liggen hiermee heel dicht bij de essentie van de gunfactot. Deze twee processen ontstaan vanzelf, zodra je van elkaar houdt!

Gunfactor verhogen in zakelijke sfeer

Het is niet de bedoeling om in een roze wolk te komen met je contact persoon bij een prospect. Wel is het noodzakelijk dat jouw contact persoon merkt dat jij de juiste vragen met gevoel en oprechte aandacht stelt. Bovendien dat jouw gesprekspartner heel weinig woorden nodig heeft om een situatie te schetsen. Je inlevingsvermogen in de organisatie dient al aanwezig te zijn. Samengevat empathie ondersteunt zeer sterk het gunfactor verhogen.

Hoe vergroot je empathie?

Empathie is niets anders als bewustzijn, welke vanuit een zekere mate van stilte kan waarnemen. Spiritueel wetenschappelijk betekent dit een lichtstorm om je heen creëren en zelf in het oog van de storm gaan zitten. Immers in het oog van de storm bevindt zich de ultieme rust.

oog van de storm
stilte in oog van de storm

Een zeilschip in het oog van de storm heeft geen last van de orkaan om zich heen.

Het verkrijgen van deze extra antenne ten behove van acquisitie gesprekken is zeer handig. Het werkt zowel telefonisch als in een face2face situatie.

In ons Gunfactor Verhogen Programma leren wij jou hoe dit in zijn werk gaat.