Koude versus warme acquisitie 

Ook wel bekend als: klanten aantrekken, verkoop bereik of potentiele klanten benaderen

Acquisitie is een ander woord om actief nieuwe klanten en opdrachten te werven. Latijn voor ‘krijgen’ of ‘werven’. Acquisitie maakt deel uit van de verkoopactiviteiten van een bedrijf.

acquisitie betekenis trechter
acquisitie verkoop trechter

salestrainingen

Als er geen link is tussen potentiële klant en leverancier dan betitelen we dit als koude acquisitie. Potentiële klanten worden ongevraagd benaderd. Meestal gebeurt dit telefonisch, meestal om terugkoppeling te verkrijgen op een eerder verstuurde e-mail of ​​brief. Omdat bedrijven of particulieren de verkoper niet kennen en niet benadert willen worden, wordt koude acquisitie niet als plezierig ervaren. Om die reden is deze methode minder effectief.

Het tegenovergestelde van koude acquisitie is warme acquisitie. Dit richt zich uitsluitend op bestaande relaties. Bestaande klanten ontvangen krijgen een perfect aansluitend aanbod. Dit kan op initiatief van de leverancier zijn, maar het kan ook een warme acquisitie zijn die pas plaatsvindt aan het einde van het telefoongesprek met een klant.

Warme acquisitie is meestal effectiever en leidt vaak tot een betere en duurzame klantrelatie.

salestrainingen

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld

Als een wervingsadvertentie voor personeel meldt “acquisitiewordt bij ons niet op prijs gesteld”, betekent dit dat de onderneming of organisatie een aversie heeft tegen wervingsbureaus en headhuntingbedrijven welke hun kandidaten aanprijzen. 

Acquisitiefraude is het uitbrengen van een aanbieding met resultaat claims of kortingen welke niet reëel zijn in de praktijk. Dit is een vorm van oplichting.

Koude acquisitie

Cold calling wordt dit ook wel genoemd. 

koude acquisitie voorkomen indien mogelijk
koude acquisitie

Koude acquisities bereiken potentiële klanten die nog geen relatie met het bedrijf hebben. Meestal komen de gegevens van bedrijven en daar werkzake personen via een externe database. Door koude acquisitie kan een verkoper veel potentiele klanten benaderen. In marketing termen heet dat bereik. Omdat er zonder enige afstemming met de potentiele klant iets wordt aangeboden, is deze vorm van acquisitie minder effectief. De kwaliteit van het gebruikte bestand is zeer bepalend. 

De telefoon wordt ingezet bij koude acquisitie (cold calling). Deze vorm van telefonische marketing resulteert vaak in negatieve reacties. Mail wordt ook ingezet. De effectiviteit van het verzenden van een geschreven brief of email kan worden verhoogd door de ontvanger te bellen nadat deze is ontvangen.

Vanwege het wettelijk verbod om ongevraagde e-mail te verzenden, kan of is dit medium minder goed inzetbaar voor koude acquisitie.

salestrainingen