Verkoop assessments kennen een aantal toepassingen. De gunfactor en de ontwikkeling van de gunfactor kan hiermee gemeten worden. Dit betekent dat ondanks onze out of the box verkooptrainingen er een down to earth meting wordt ingezet. 

Verkoop Assessment

 

Verkoop Assessment

 

salestrainingen

Hoe werken deze verkoop assessments?

Het betreft hier een online vragenlijst van 30 minuten. Het karakter van de verkoper wordt aangehouden tegen een norm profiel. Dit kan zijn de typische hunter, een mix van hunter/farmer en de 100% farmer verkoper.

Op basis van 50 kenmerken wordt met m.b.v. Artificial Intelligence een PDF  rapport aangeleverd welke in 1 uur met de verkoper wordt doorlopen door een consultant van Gunfactor Verkoop Trainingen. Door het vergroten van zelfkennis en de terugkoppeling hierop via zo een evaluatie kan de persoon zijn of haar voordeel hiermee opdoen.

De kenmerken bevatten 16 zachte competenties zoals inlevingsvermogen competentie, omgevingsbewustzijn competentie en stress bestendigheid competentie. De harde kenmerken zijn onder andere oplossingsgericht competentie en resultaatgericht competentie. 

salestrainingen

Verkoop Assessments meestal ingezet voor werving

Verkoop Assessments geven een ondersteuning bij werving van nieuwe verkopers. Dit is hoe regulier verkoop assessments worden ingezet. Evenwel zijn er veel meer mogelijkheden voor het inzetten van deze expertise. Deze benutten wij graag voor onze clienten.

Verkoop Assessments inzetten voor team analyse

We kunnen we een heel verkoop team analyseren voor een opdrachtgever en anonieme 360 graden feed back verzorgen voor de sales manager. Door deze terugkoppeling kan de de sales manager groeien als manager. Ook krijgt de sales manager beter inzicht in het functioneren van zijn of haar team. Uit de teamanalyse zullen hiaten zichtbaar worden qua teamsterkte en dus ook de 5 innerlijke verkoopkrachten.

Persoonlijke Ontwikkeling Meten

Wij herhalen de verkoop assessments naar verloop van tijd. Bij aanvang, na 1 jaar en na 2 jaar. Hierdoor meten wij de resultaten in persoonlijke ontwikkeling van deelnemers aan ons Gunfactor Boost Programma. Deze leggen wij uiteraard naast de verkoopresultaten in diezelfde periode.

salestrainingen

Door beiden analyses uit te voeren kan enerzijds de dienstverlening van Gunfactor Verkoop Training gemeten worden op effectiviteit. Anderzijds krijgt de verkoper of het team van verkopers een ideale mogelijkheid om onze out of the box gunfactor trainingen van mond op mond reclame te voorzien. Hun innerlijke 5 verkoopkrachten welke gezamenlijk de gunfactor vormen zijn handen en voeten gegeven door 50 karakteristieken welke in de tijd gemeten worden.

Organisatie Volwassenheid Meting

We hebben vanuit onze ervaring met verkooporganisaties 5 typerende niveaus gedefineerd. Deze bepalen de mate van vastomlijnd zijn van de propositie, de mate van samenwerking met de client en de eisen die gesteld dienen te worden aan de gunfactor van commerciele medewerkers, de ordergrootte, de contractduur en de mate van vervlochten zijn van de IT systemen en bedrijfsprocessen. 

Volwassenheid Verkooporganisatie

5 verkooporganisatie volwassenheid niveaus

Ook de benaming van de reguliere verkooptrainingen hebben we in dit model geplaatst. De eisen aan de gunfactor worden steeds hoger op elk niveau. Met name de zachte verkoop competenties inlevingsvermogen, samenwerken en kennis delen.

volwassenheid verkooporganisatie

volwassenheid verkooporganisatie