De rol van Verkoop Coach vervullen wij graag voor de deelnemers aan ons Gunfactor Boost Programma . Dit is een on the job coaching. Clienten kunnen hier voor een vast bedrag per maand gebruik van maken gedurende een periode van twee jaar. Daarna dient hetgeen wat gezien, gehoord of gevoeld is tijdens onze out of the box gunfactor trainingen beklijft zijn in persoonlijke ontwikkeling en betere verkoopresultaten. 

Die hogere gunfactor met de 5 innerlijke verkoopkrachten doet dan goed zijn werk bij de verkoper of het hele verkoop team.

Naarmate de orderwaarden hoger zijn en de lead times langer is de terugverdientijd van een verkoop coach korter. De impact van een verkeerde afslag nemen is groter. Naarmate de beslissing dichterbij komt en de opdracht uiteindelijk niet gegund wordt zijn de sales en support organisatie kosten hoog. Kijk in die zin ook naar het meten van het verkoopresultaat met KPI’s.

salestrainingen

verkoop coach
Verkoop Coach voor team voor meer wins

Voor de on the job coaching is er een scala aan toepassingsmogelijkheden welke zijn vruchten afwerpt. Coaching kan op een individuele verkoper of om een geheel team qua volwassenheid van de verkooporganisatie betrekking hebben. De beiden situaties illustreren we hieronder.

Verkoop coach individueel

Direct a la minute een advies nodig

Door de hectiek van een verkoop traject kan de deelnemer behoefte hebben aan urgent advies. Immers er staat een actie naar de prospect of klant uit welke opgevolgd dient te worden qua toezegging. Wat is de beste aanpak?

Sales coach voor een frisse blik van buitenaf

Ofschoon er intern natuurlijk ook de nodige verkoop ervaring aanwezig is kan de verkoper beleefde hebben aan een frisse blik op de situatie. Hoe een commerciële afdeling gewend is te opereren, betekent niet altijd dat dit de beste weg is.

Als sparring partner

Coach kan een zwaar woord zijn. Het kan een hele korte vraag zijn om even tegen de coach aan te houden. Wat vindt jij hiervan? Hoe kijk jij hier tegen aan?

salestrainingen

Verkoop coach volwassenheid verkooporganisatie

Het volwassenheid niveau van de verkooporganisatie beschrijven wij als onderstaand:

Volwassenheid Verkooporganisatie
5 verkooporganisatie volwassenheid niveaus

Een coach omdat intern de expertise ontbreekt

Een verkooporganisatie welke een transitie maakt naar een volgend volwassenheidsniveau ontbreekt het vaak aan de expertise en ervaring over het hoger gelegen niveau. Dit raakt ook de individuele verkoper welke hierin ondersteuning kan zoeken bij onze verkoop coach.

Een lost deal evaluatie gesprek

In het geval dat een opdracht onverhoopt niet gegund wordt en een bedrijf een transformatieslag maakt naar een nieuw niveau is het vanuit bedrijfsbelang nodig om deze situatie grondig te analyseren.

Op niveau 1 en niveau 2 ontbreekt respectievelijk geheel of deels de transparantie op de verkoopafdeling. Hier kan dus nog weerstand tegen zijn bij de individuele verkoper. Een gesprek met een externe coach maakt dit gemakkelijker. Samen met onze Gunfactor Boost Training kan dit gedrag worden verandert.

salestrainingen

Tactische verkoop (1,2 en 3)

Op de niveaus 1, 2 en 3 kan er behoefte zijn aan een heel ander ondersteuning en vraagstelling als bij de hogere niveaus.

Is er je een validatie vraag gesteld of de propositie de oplossing is?

Heb je de randvoorwaarden goed afgebakend met de klant?

Is de mogelijkheid benut om de toegevoegde waarde samen met prospect te kwantificeren in een DMU gedragen business plan?

Heb je om de opdracht gevraagd? Wat moet je doen om de opdracht te verkrijgen?

Hoe is de investeringsvastheid voor de klant?

Heb je laten merken door acties dat je de prospect graag al klant wilt hebben?

Wat is je intentie met de prospect vanuit het belang van hun organisatie?

Coach Strategische verkoop (4)

Heb je alle DMU leden al benaderd? Voer je de onderhandeling met de juiste contactpersoon?

Hoe is de propositie van de concurrent?

Kan je een echelon hoger zonder schade ook benaderen?

Heb je gevraagd naar de projecten kalender bij de klant?

Kan je de propositie samen met een partner versterken?

Wat is de toegevoegde waarde voor de klant?

Kan je introducties bij andere bedrijfsonderdelen regelen?

Verkoop Coach geoptimaliseerde verkoop (5)

Kan er voor dezelfde IT platformen worden gekozen?

Is de security goed geregeld?

Is het mogelijk om met interfaces te werken?

Komen de project teams regelmatig samen?

Zijn de project kalenders van beiden organisaties afgestemd?

Op vele terreinen en gebieden kan u behoefte hebben aan een verkoop organisatie coach of salescoach !

salestrainingen