Sales Trainingen Samenhang 

Onze sales trainingen zijn persoonlijke ontwikkel trainingen voor verkopers. Een verkoop training maar dan out of the box. 100% Gericht op de 80% competenties van de gunfactor. En niet op de 20% verkooptechnische competenties waar alle reguliere verkooptrainingen over gaan. De trainingen veranderen de deelnemer en maken deze een deel van het geheel. Dit geldt zowel voor de eigen organisatie als de klantorganisatie. De verbindingen worden opnieuw aangelegd. Er zal intern meer draagvlak ontstaan en extern een hogere gunfactor. Van ik-gericht naar wij-gericht. Echt en oprecht. Samen met gesprekspartners wederzijds exponentieel sneller van begrip en inherent aanwezig vertrouwen. Heel belangrijk voor zowel hunting als farming.

Voor zowel beginners als gevorderden

We bieden zowel salestraining voor gevorderden als salestraining voor beginners. Voor gevorderden een totaal nieuwe insteek ten op zichtte van de reguliere verkooptrainingen. Van reguliere trainingen kan een senior account manager of business developer niet veel meer leren. De motivatie voor dit type trainingen is dan laag. Of het moet ten behoeve van een volgend niveau van de organisatie volwassenheid zijn.

Voor beginners een unieke mogelijkheid om eerst de gunfactor te verhogen en daarna deel te nemen aan reguliere verkooptrainingen. Deze laatste zijn dan veel effectiever. Klantgericht gedrag en het wij-gevoel zijn al intrinsiek aanwezig. Hierdoor zijn er minder rollenspellen nodig om nieuw klantgericht gedrag aan te leren en de karaktereigenschappen welke een lage gunfactor veroorzaken te camoufleren. Het gedrag is echt en oprecht en de 20% trainingen verlopen hierdoor met minder weerstand. Of zijn minder nodig.

Het programma is eerder in 5 landen in Europa gegeven aan honderden cursisten zowel in de Nederlandse, Engelse als Spaanse taal. De trainingen waren destijds bestemd voor privé personen. Nu is de doelgroep in zijn geheel zakelijk en op commerciële medewerkers gericht. .

5 sales trainingen om de Everest te beklimmen
Everest met vlaggen ter bescherming

Net zoals je een berg beklimt heb je een gids, gereedschap en veiligheidsvoorzieningen nodig. Ook verplaats je van het basiskamp via tussenkampen om uiteindelijk die top te bereiken. Om die reden bestaan onze Gunfactor Verkoop Trainingen uit 5 workshops van 2 dagen. Met elk zijn eigen doel en acclimatisering periode om te wennen aan de nieuwe manier van waarnemen. Ook zijn er de leerfase, toepassing fase en integratiefase hierin te onderkennen voor elke verkoop training. Welke alle drie hun tijd nodig hebben alvorens de volgende aansluitende vervolg verkoop training gevolgd kan worden. 

Gunfactor Verkoop Training innerlijke krachten
5 innerlijke verkoop krachten

Hieronder beschrijven we kort de doestelling van de 5 gunfactor sales trainingen. Onder de titel van de training staat de leerdoel zin. De 5 verkoopkrachten worden allen zeer exponentieel versterkt door deze set van 5 elkaar aanvullende sales trainingen. 

Sales Trainingen tijdbesteding

De sales trainingen dienen achter elkaar gevold te worden in de onderstaande volgorde. Alle 5 de gunfactor verkoop trainingen duren 2 dagen. De 5 trainingen vergen allen bij elkaar een minimale dagelijkse meditatie inspanning van 10 minuten per dag. Beter is 20-25 minuten maar dit is geen vereiste. De meditaties van de eerste 2 trainingen zijn na een jaar mediteren niet meer nodig, doordat de energievelden dan permanent zijn geworden.  Het gehele traject aan sales trainingen duurt 2 jaar. Ze worden op locatie voor de verkopers van 1 bedrijf georganiseerd. Of via open inschrijvingen.

Verkoop training 1 Krachtig Inlevingsvermogen

verkoop training functioneren vanuit het oog van de storm
stilte in oog van de storm

Hoe één te worden met het oog van de storm: de ultieme innerlijke rust waardoor er een exponentieel betere inleefkracht ontstaat.

JOUW GEHEIME WAPEN INZETTEN BIJ BEWUSTE BESLISSERS

Deze training is gericht op het verhogen van het waarnemingsvermogen door één te worden met het centrum en de beweging van de Melkweg. Door het energieveld treedt 24/7 een zuivering op. Hierdoor ontstaat meer spontane vrolijkheid. Dit energieveld zorgt voor een aura van licht om de beoefenaar. Dit is een lichtstorm met de ultieme rust in het oog van de storm. 

Resultaat: Een beter exponentieel sterker empathisch vermogen doordat je één bent met de wereld waarin we leven en omdat je stilstaat ten opzichte van de wereld waarin we leven. Vanuit rust kan je beter waarnemen dan vanuit onrust.

Uit onze set van 5 sales trainingen is dit de kennismaking sales training. Klik hier voor meer informatie.

Verkoop training 2 Mega Zakelijk Instinct

zakelijk instinct alles opvangen met radio telescoop
zakelijk instinct alles opvangen met radio telescoop

Hoe stabiel alles waar te nemen: de perfecte ontvanger voor zakelijk instinct.

KOM OP ÉÉN GOLFLENTE MET DE NIEUWE GENERATIE BESLISSERS

Er wordt veel meer informatie opgevangen dan met de antenne van de eerste sales training. Het neveneffect is dat deze training ook een extreem goede bescherming geeft. Het is een energetische replica van ons immuunsysteem. Door de verrijking van de ontvangen informatie kan tijdens gesprekken met contactpersonen één woord genoeg zijn om het beeld compleet te maken. De rest voel je aan. 

Resultaat: Een zeer hoge gunfactor. Zodra een prospect door heeft dat je snel tot de essentie komt, denkt hij of zij aan een lange zakelijke relatie. Dit scheelt veel energie voor de opdrachtgever. Het scheelt heel veel open verkoop vragen en validatie vragen stellen aan de contactpersoon.

Uit onze set van 5 sales trainingen is dit de verdiepende sales training. Klik hier voor meer info.

Sales trainingen 3 Nieuwe Klanten Vanzelf Aantrekken

verkoop training meer klanten werven
sales training meer klanten aantrekken

Hoe vanzelf alles zonder veel inspanning aan te trekken: de magische magneet

TREK HELEMAAL VAN ZELF JOUW IDEALE KLANTEN AAN

Deze training is erop gericht met een zeer groot magnetisch energieveld contact te maken. Hierdoor komt de deelnemer in een flow. De magnetische kracht werkt goed voor de manifestatie hier op aarde. Het hanteren van attentie en intentie speelt een belangrijke rol evenals het definiëren van een wensen lijst van de ideale klant. 

Resultaat: Uit het niets aantrekken van goed passende business. Contactpersonen delen spontaan informatie doordat je de meditaties van de 2 voorgaande trainingen beoefend en jouw innerlijke magneet nu ook is geactiveerd. Ze wijzen jou de weg zowel binnen als buiten de klantorganisatie. Je wordt niet als een verkoper met een eigen belang gezien. Je voelt als één van hen aan.

Uit onze set van 5 sales trainingen is dit de minder inspanning sales training. Klik hier voor meer info.

Verkoop training 4 Blind Vertrouwen in realiseren verkoopdoelstelling training.

verkooptraining de 10% inspanning formule
de 10% inspanning formule

Hoe jouw inspanning te beperken en het succes juist te vergroten

STEM JOUW VRAGEN EN PROPOSITIE INTUITIEF AF OP DE ONTVANGER EN OMGEVING

Deze training is gericht op het manifesteren met intenties. Jouw eigen inspanning is 10% en het universum reageert met de andere 90%. De manifestatie gaat door co-creatie hand in hand de goede kant uit. De training maakt het mogelijk om de magneet van de vorige training nog krachtiger te maken.

Je holt niet meer achter de business aan. De business komt nog makkelijker naar je toe.

Resultaat: Het licht bijsturen van jouw acties, doordat je een richtsnoer hebt.  Het is een waarnemingsvermogen welke zeer krachtig is qua timing. Zo kan je beter afstemmen op alle contactpersonen uit de DMU. 

Uit onze set van 5 sales trainingen is dit de leren met intenties werken sales training. Klik hier voor meer info.

Verkoop training 5 Aanwezig zijn zonder woorden

salestrainingen om gunfactor verhogen kracht bij te zetten
gunfactor vergroten via expansie van jouw levensenergie

Hoe met alles verbonden te zijn: de automatische empathie en synthese

VERKRIJG HET ULTIEME INLEVINGSVERMOGEN EN ZIE DE SYNTHESE IN PERSOON EN ORGANISATIE

Er ontstaat een diepe innerlijke rust net als in de natuur wanneer er in de vroege ochtend nog ongerepte sneeuw ligt. 

De sneeuwkristal representeert onze holografische wereld waarin we met elkaar allemaal verbonden zijn. Zodra de deelnemer samensmelt met de holografische wereld ontstaat er een eenheid.

Veel meer komt tot je via het innerlijke weten door de nieuwe verbindingen welke zijn aangelegd. Alles is er al. Alle hart kennis is er al. Het besef onderdeel te zijn van een groter geheel is hier van toepassing.

Resultaat: Situaties, personen en projecten perfect aanvoelen dwars door de tijd heen. De synthese tussen de bewuste of nog onbewuste klantvraag zien met de bestaande of nog te creëren maatwerk propositie. 

Uit onze set van 5 sales trainingen is dit de ultieme sales training. Klik hier voor meer informatie.

Sales Trainingen gunfactor verhogen

  • De kennismaking sales training
  • De verdieping sales training
  • De minder inspanning sales training
  • De met intenties werken sales training
  • De ultieme sales training

Wederzijds qua communicatie met de gesprekspartner een exponentieel sneller van begrip zijn en inherent aanwezig vertrouwen. Met als resultaat een beter verkoop resultaat op basis van KPI’s. De gunfactor krijgt een giga boost met deze 5 sales trainingen. EN voor beginners bij voorkeur eerst trainen op deze gunfactor competenties en daarna op de 20% van de reguliere sales competenties. Dit zijn pas impact salestrainingen !