Home » Gunfactor Verhogen » Gunfactor Engels

Gunfactor Engels een definitie en opsomming van zachte competenties

Hoe zeg je in het Engels gunfactor of iets gunnen engels? Eerst geven we de gunfactor betekenis om vervolgens elk van de zeven vertalingen beter te kunnen verantwoorden. Kijk ook verder bij gunfactor synoniem. De context dient eerst goed duidelijk te zijn.

gunfactor Engels

Gunfactor Engels

A personality factor which defines for 80% a win or lose

Koopprocessen gaan over het gunnen en winnen van de order. We weten ook dat de gunfactor voor 80% de allesbeslissende factor is die bepalend is of de verkoopinspanning succesvol is of niet.

Dit betekent dat de gunfactor over het gunnende aspect gaat. Voor het win aspect zijn hardere sales competenties nodig. Waaronder het propositioneren van de unique selling points t.o.v. de concurrentie en closing technieken om daadwerkelijk de opdracht te verkrijgen. Bij dit laatste win aspect is het heel belangrijk de gunfactor in een laat stadium niet alsnog te verlagen door een verkeerde egocentrische houding. De noodzaak voor balans houden tussen de opdracht gegund krijgen en de opdracht binnen halen is dus evident. In theorie kan je alleen met een lage gunfactor een opdracht binnenhalen mits je een unieke propositie hebt, deze goed presenteert en er geen concurrenten zijn. In marketing termen is er dan sprake van een monopolistische markt. Dit komt bijna niet voor. Mogelijk tijdelijk voordat concurrenten een inhaalslag maken. Met patenten maak je dit voor de concurrentie moeilijker.

Een goede salesmanager voert wekelijkse Win Lost analyses uit die de pijplijn van elke account manager binnen het sales team evalueert. Noem deze analyse specifiek, omdat veelal de Engelstalig benaming van Win Lost Analysis wordt gehanteerd bij het funnel management. Funnel management wordt vertaald in het Nederlands als pijplijn management.

acquisitie betekenis trechter

acquisitie verkoop trechter

Gunfactor Engels definition illustrated in English

This factor can be defined in 10 terms:

1 sports easily business opportunities

2 is very alert to business opportunities and responding towards DMU stake holders

3 moves boundaries in terms of proposition offering

4 thinks in win-win situations

5 knows which customers fit perfectly

6 are kind to everyone and are always friendly without any ecocentric plan backing this up

7 realize succes is a consequence and not an objective on its own

8 are willing to share knowledge and qualities or competences

9 do not change their mode whether they win or lose the order

10 are completely transparant about their sales actions to get their potential client’s inclination to buy

A set of 5 inner sales powers to be developed

De gunfactor is door ons gedefinieerd in termen van 5 te ontwikkelen innerlijke verkoopkrachten. Deze vertalen we voor je naar het Engels.

Gunfactor Verkoop Training Header groot

De vijf innerlijke gunfactor krachten

 1. Magnetic Inner Sales Power
 2. Emphatic Inner Sales power
 3. Qualifying Inner Sales Power
 4. Aligning Inner Sales Power
 5. Charism Inner Sales Power

A set of 10+ soft skill sales competences which defines the gunfactor Engels

Ook hebben we de gunfactor handen en voeten gegeven door de zachte verkoopcompetenties hiervan op een rij te zetten. Deze competenties worden in het Engels de soft skills genoemd welke tezamen de gunfactor vormen. Hiermee kan je herkennen of kandidaten voor een commerciële positie een hoge gunfactor hebben. En krijg je ook een kompas aangereikt hoe je de gunfactor binnen jouw team kan verhogen. Wij voeren periodieke assessments uit om deze 10 + competenties te meten, nadat de gunfactor verkooptrainingen zijn gegeven in de organisatie.

 1. Authenticity = sell from your inner side
 2. Transparency = no hidden agenda’s
 3. Sympathy = being perceived as nice by other person
 4. Emphatic = feeling the other persons drive
 5. Charism = the inner light creating an atmosphere of trust
 6. Helpful = the we attitude stands firm
 7. Connectivity = pride has dissolved
 8. Sharing knowhow = no attachment towards  their knowhow
 9. Teaching experiences = inspiration source for new generation
 10. Enthusiastic and optimism = passion drives trust

Seven gunfactor Engels translations

De onderstaande zeven vertalingen zijn mogelijk niet allemaal bruikbaar. Wij hebben de Engelse vertalingen gerangschikt van bruikbaar naar onbruikbaar waarbij we de B2B bril ophouden.

verkoop technieken B2B

verkoop technieken en de gunfactor voor B2B

1 Customer willingness to award the order

In een B2B markt waarbij sprake is van grote contracten is dit een hele goede vertaling.

2 Customer goodwill

Is defined as positive attitudes and feelings towards a company and its salespeople. Deze vertaling betreft dus niet alleen de gunfactor van uit sales perspectief  maar vanuit het gehele bedrijf. Dit is eigenlijk een uitstekende vertaling, want als de account manager die factor wel heeft maar de organisatie er vervolgens een potje van maakt dan blijven de vervolgorders uit.

3 Sales grant factor

This translates is most close to the Dutch word gun-factor and is very clear. Deze vertaling is een uitstekende vertaling voor gun factor in het Engels.

4 Customer inclination to buy

In case your customers inclination to buy is driven only by logical arguments in terms of needs and your matching offered solution.  Deze vertaling is prima hoewel dit ook kan ontstaan door extreem sterk op overtuiging en de USP’s te verkopen. Zie ook de inleiding hierboven over het winnende aspect en het gunnende aspect van een opdracht verkrijgen. Dus deze vertaling past wat ons betreft niet goed bij de betekenis en intentie van wat wij in het Nederlands bedoelen met de gun factor.

5 Customer credibility

Turns into being perceived as trustworthily and is a major component of the Dutch word gunfactor. Deze vertaling dekt de lading niet in zijn geheel.

6 Sales favor factor

This translation is correct however hardly used in the English sales vocabulary. Deze vertaling is een letterlijke vertaling. Evenwel onbruikbaar.

7 Sales benefit factor

This translation is also correct however also hardly used in the English sales vocabulary. Deze vertaling is ook een letterlijke vertaling van gun-factor in het Engels. Tevens onbruikbaar.

Wij bieden een set van 5 sales trainingen van 2 dagen om de gunfactor kracht bij te zetten. Voor lezers actief in de internationale verkoop bieden we met dit bericht meer duidelijkheid over de gunfactor betekenis, een gunfactor synoniem, iets gunnen engels en hoe zeg je in het Engels gunfactor.