Home » Gunfactor Verhogen » Gunfactor Creeren

Tachtig procent van alle zakelijke beslissingen wordt beïnvloed door jouw persoonlijke gunfactor? Een opdracht, klus of contract wordt jou gegund. Hoe kan je de gunfactor creëren? Hier ligt ik een tip van de sluier op over hoe onze gunfactor verkoop trainingen diep onder de motorkap werken. Voor diegenen die nieuwsgierig zijn!

gunfactor verhogen

gunfactor verhogen

Wat is creatie?

De ultieme creatie is de groei en het onderhoud van het lichaam. De celdeling. Om de gunfactor te kunnen creeren is er kennis nodig van de Heilige Geometrie en numerologie vanuit de levensbloem. Als je jouw ziel – het geheel of het Al – gelijk aan 1 deelt door 49 (7 * 7) = 0,020408163264128256512. Kijk eens goed naar de cijfers achter de komma. De binaire celdeling van 2-4-16-32-64-128-256-512 cellen is zichtbaar. Dit zijn de eerste 10 celdelingen. Een wonder van de creatie.

In het Tibetaanse Dodenboek komt het getal 49 prominent terug. Eigenlijk gaat dit boek over het leven i.p.v. de dood. Ook in het lichaam worden cellen geboren en gaan er cellen dood. Ook bedrijven komen en gaan. Ook qua leiderschap is er een optie voor inspireren wat over leven geven gaat of domineren met een verdeel en heers stijl wat meer over de dood van medewerkers gaat. Of te wel de vrouwelijke manier van leiding geven of de mannelijke manier. Soms is het ene en soms is het andere nodig.

De gunfactor creeren hoe doe je dat?

De levenbloem is de metafoor voor de creatie of het uitzetten van je hartcentrum. Het gevoelscentrum. De gunfactor creëren is niets anders dan je hartcentrum laten floreren. Het Latijnse woord voor bloem is Flor. Ook in het Spaans heet de levensbloem Flor de La Vida. In het Frans is het woord voor bloem Fleur. In het Engels heet de levensbloem de Flower of Life. In het onderstaande figuur tref je de uitzetting van hartcentum weer met de Heilige Geometrie van de Levensbloem. Elke laag is een zintuig en uiteindelijk is de maximale uitzetting een weergave van de ziel.

gunfactor creeren

Gunfactor creeren

Naarmate jouw hartcentrum meer floreert of is uitgezet neemt de gunfactor toe. Door energie lekken schijnt het innerlijke licht niet tot het maximale potentieel. In elke van de 5 energiebollen kan door blokkades het innerlijke licht niet verder schijnen naar de volgende bol. Hierdoor werken de 5 zintuigen en de 5 heldere zintuigen niet of in mindere mate. En juist die heb je nodig in het verkoopvak. En in sterke mate in een new business sales rol. Onderstaande figuur geeft de vijflagen weer. Van binnen naar buiten toe Ruiken + Proeven + Zien + Voelen + Horen.

gunfactor creeren met licht

Gunfactor creeren met licht

De gunfactor vertaald naar karaktereigenschappen

De gunfactor creeren resulteert in een pakket aan persoonlijke karaktereigenschappen en innerlijke of zachte verkoopcompetenties. Denk bijvoorbeeld aan de onderstaande opsomming.

  1. authenticiteit –> leven en verkopen vanuit jouw ziel
  2. transparantie –> geen dualiteit en verborgen agenda’s
  3. sympathie –> het belang van de ander staat voorop
  4. empathie –> belang van de ander staan voorop
  5. uitstraling –> het innerlijke licht schijnt verder
  6. behulpzaam –> het wij belang staat voorop
  7. verbondenheid –> oplossen van de trots
  8. kennis delen –> niet meer gehecht aan kennis
  9. ervaring delen –> nieuwe generatie iets leren
  10. optimisme en enthousiasme –> de passie geeft vertrouwen

gunfactor creeren met hartcentrum

gunfactor creeren vanuit hartcentrum

Meer weten over gunfactor creeren?

De gunfactor geven wij handen en voeten. We maken het concreet in een definitie. Ook gaven wij het een synoniem “Het floreren van jouw hartcentrum”. Wij staan voor gunfactor verhogen. Meer weten over onze Gunfactor Verkoop Trainingen? Neem contact op via 023-7852710 of stuur een email via het contact formulier.