Gunfactor verhogen programma voor jouw bedrijf geschikt?

Verkoop trajecten hebben elk hun eigen dynamiek. De ingebrachte verkoopervaring in het gunfactor boost programma sluit het beste aan bij onze ideale klant, bij bedrijven met:

 • Een gemiddelde lead time  groter dan 3 maanden.
 • Een propositie van dure kapitaalgoederen,  hoogwaardige diensten en of langlopende huur / lease / krediet contracten.
 • Het on target Inkomen van de verkopers gemiddeld  hoger dan  80.000 Euro.
 • Er  draagvlak van een ondersteunende organisatie nodig is om selectief kwalitatief hoogstaande offertes uit te brengen.
 • Het budget aanwezig is om ons programma gunfactor verhogen uit te rollen in de organisatie

Vanzelfsprekend kunnen alle verkopers baat hebben bij ons gunfactor verhogen programma. De terugverdientijd is evenwel het kortst in deze ideale klant setting. De volgende paragraaf maakt dit duidelijk. Ook is het belangrijk dat het sales management en de directie out of the box willen denken en nieuwe paden willen bewandelen – buiten de comfort zone van het bekende. 

salestrainingen

Verloren opdrachten op zakelijk instinct of op de lage gunfactor?

Onderstaand tref je een opsomming van 11 fasen aan in de relatieopbouw van doelgroep naar suspects naar prospects naar klanten naar ambasadeurs. Maken de verkopers  bij onze ideale klant bij elke fase qua zakelijk instinct de juiste keuze en komen ze met hun gunfactor steeds verder?  De 11 fasen zijn:

 1. de selectie van de juiste suspects uit de doelgoep in CRM systeem
 2. zodra een suspect een telefonisch gesprek aangaat
 3. waneer een suspect of prospect een persoonlijk face 2 face gesprek aangaat
 4. indien een suspect of prospect of klant vanzelf informatie deelt over interne projecten
 5. een prospect het bedrijf als leverancier op de long list plaatst
 6. zodra een prospect het bedrijf op de short list plaatst om een offerte uit te brengen
 7. de verkoper  intern draagvlak heeft voor resources om de offerte uit te brengen
 8. de prospect met de verkoper of met de sales manager de (eind) onderhandelingen in wil gaan
 9. de prospect persoonlijk aan het bedrijf de opdracht verstrekt
 10. de verkoper intern draagvlak heeft ( interne gunfactor ) om de levering in goede banen te leiden en de nieuwe klant als ambassadeur gaat functioneren.
 11. de klant de verkoper introduceert in hun netwerk binnen en buiten hun organisatie
verkoopresultaat ideale klant
verkoopresultaat positief bij ideale klant?

salestrainingen

Wat kost die lage gunfactor de ideale klant?

Verliest het bedrijf  vaak opdrachten vanaf fase 8?  Hoeveel tijd en geld is er dan al geïnvesteerd?

Zoek de betekenis van gunfactor eens op in het het Algemeen Nederlands Woordenboek.  De gunfactor betekenis is een geheel van factoren of omstandigheden die ervoor zorgen dat iemand iets gegund wordt. 

Dit is een vage omschrijving, doordat niet word aangegeven welke factoren het zijn. Uit onderzoek blijkt dat 80% van de uiteindelijke opdrachtverstrekking afhangt van die hoge gunfactor.  

Wat verwacht onze ideale klant?

Samengevat wil de klant beter verkoopresultaten zien:

 • Ten eerste dat verkopers meer aan tafel komen
 • Ten tweede dat verkopers meer uit de gesprekken bij suspects halen
 • Vervolgens de pijplijn met gekwalificeerde prospects voller krijgen
 • Ten vierde meer uitstaande offertes omzetten in opdrachten
 • Bovendien meer tevreden klanten krijgen door de beste interne ondersteuning
 • Ten slotte nieuwe al perfect gekwalificeerdere prospects van tevreden klanten aangereikt krijgen

Onze salestrainigen hebben de meest korte terugverdientijd bij onze ideale klant !

salestrainingen