Gunfactor verhogen aanpak: Antwoord op de vraag Hoe?

gunfactor vergroten energievat
gunfactor vergroten via expansie van jouw levensenergie

Eerder bespraken wij het bedrijf Gunfactor Verkoop Training, het waarom van de focus op de gunfactor en het waarom nu vergroten van de gunfactor. Ook geven een een gunfactor synoniem. Hierna bespreken we de 5 innerlijke gunfactor krachten of de werkelijke essentie. Hierna bespreken we onze ideale klant en de kosten van een lage gunfactor. Ook op ons blog kan je meer lezen over de gunfactor.

salestrainingen

Hoe vergroten wij substantieel de gunfactor?

Wij leggen de lat voor gunfactor verhogen extreem hoog. Er is veel meer uit een verkoper te halen! Wel is hiervoor onze out of the box aanpak nodig. Hieronder benadrukken we de 3 meest belangrijke aspecten. 

Gunfactor Verhogen Aanpak 1 Ego versneld oplossen door hersen activatie

gunfactor vergroten aanpak
Wil je een fijne douche met heilig water?

Een karakter van de verkoper lijkt vast omlijnd evenwel is dit absoluut niet zo. Dat is een illusie. Karaktereigenschappen zoals een arrogante houding, dominantie op overtuigen en gehechtheid qua bonus en eigen imago zijn allergische reacties naar de buitenwereld door zielsverdriet meestal uit de vroege kindertijd.

Lost de verkoper dit verdriet op dan verandert zijn of haar gedrag en het karakter welke wij waarnemen structureel. En met een veel hogere gunfactor als resultaat. Dit zelf-reflectie proces is exponentieel te versnellen door de frontale kwab van de beiden hersenhelften te laten activeren. Het proces volstrekt zich daarna automatisch.

salestrainingen

Gunfactor Verhogen Aanpak 2 Met diamand geen last van druk en stress

Een charismatische uitstraling heeft met de hoeveelheid levensenergie en verbondenheid van de persoon te maken. Charismatische personen hebben ook een sterker waarnemings – en inleef vermogen. Ze zijn niet op zichzelf gericht. De druk en stress vanuit de bedrijfscultuur heeft geen of nauwelijks invloed op hen.

gunfactor verhogen aanpak
Wil je een energieveld zo hard als diamant zodat je geen last hebt van druk?

Too many of our people tell us that they find it difficult to balance the demands of work and personal life. This reflects the business pressures. But that is no excuse. We need to do something about it, although that is easier said than done, for all kind of reasons.

Sir Philip watts , former CEO Shell

Deze druk vanuit het werk neemt steeds verder toe door:

  1. kortere product levenscyclus
  2. kosten reductie programma’s
  3. focus op kern business
  4. nieuwe technologie
  5. wijzigen business model door internet
  6. meerdere distributie kanalen
  7. focus op aandelen koers
  8. overnames en integratie
  9. drastisch reduceren personeelsbestand
  10. new business focus van organisatie

Het energieveld van een charismatisch persoon is als een harde diamant terwijl ze liefde en empathie uitstralen. Ze zijn een bron van inspiratie qua leiderschap. De gunfactor is dan van nature extreem hoog. 

Wij ondersteunen verkopers met het creëren van die diamand, zodat ze onder druk fantastisch presenteren. Hierdoor blijven ze in de flow en in hun gevoel. Bovendien vergroten we de verbondenheid door alle mogelijke verbindingen opnieuw aan te leggen. We verankeren deelnemers met het ultieme punt van innerlijke rust waardoor de uitstraling en de gunfactor exponentieel toenemen.

salestrainingen

Gunfactor Vergroten Aanpak 3 Rechter hersenhelft activatie om samenhang te zien

We gebruiken gemiddeld slechts 10% van onze hersenen. De rechter hersenhelft wordt nauwelijks gebruikt. Kijk eens naar de bloem hieronder? Zie je een bloem of is er meer? Wij activeren de rechter hersenhelft waardoor de samenhang exponentieel sterker wordt waargenomen. Dit is ene essentieel onderdeel van onze Gunfactor verhogen Aanpak. Naar de verkoop vertaalt betekent dit meer verkoopmogelijkheden spotten bij nieuwe en bestaande klanten. Hij of zij ziet meer!

bloem met vijfhoek
wat zie je hier? Een mooie bloem?

In de communicatie met de gesprekspartner is de verkoper veel sneller van begrip en ontvangt hierdoor inherrent veel meer vertrouwen. De synthese veel helderder zien tussen klantsituatie en de propositie voor de prospect of klant levert meer new business mogelijkheden op. Met nieuwe ogen dezelfde omgeving bekijken is het resultaat. Heb je de vijfhoek waargenomen in de bloem?

In onze training aanpak staat centraal : “een andere staat van zijn”  een DNA upgrade. We verhogen substantieel de gunfactor van binnenuit. Via zeer oude en voor het grote publiek zeer geheime kennis voor persoonlijke ontwikkeling volgens de energie expansie van de levensbloem. 

Dit is onze gunfactor verhogen aanpak !

salestrainingen