Acquisitie Training Gunfactor

Gunfactor Verkoop Training Logo

Acquisitie training Verkoop Training B2B

Een hogere gunfactor en beter verkoopresultaat?

Acquisitie training op Gunfactor
Krachtig inleef vermogen
19-20 November
Inschrijvingen sluiten op
16 November 2020

salestrainingen

Volwassenheid Verkooporganisatie

Ren je overal achteraan, is je pijplijn niet goed gevuld of verlies jij te vaak een opdracht?

Acquisitie training wordt toegepast op vaardigheden, oftewel verkoop technieken die je kunt aanleren. Door middel van Acquisitie training op gunfactor zul je nog betere resultaten realizeren.

JE streeft ernaar EEN TOP VERKOPER ZIJn

Je bent zo gedreven dat je een top verkoper wilt zijn. Als gevolg daarvan wil je zowel jouw suspect-prospect conversie als je prospect-klant conversie perfectioneren.

salestrainingen

Bovendien wil je jouw succes om intern de beste resources te verkrijgen voor offerte trajecten blijvend vergroten. Hiertoe jouw zakelijk instinct te perfectioneren en een extra antenne te vormen door op de juiste prospects te concentreren. Daarnaast wil je een magnetische kracht ontwikkelen, zodat prospects en opdrachten vanzelf naar jou toe zullen komen. Uiteindelijk zal dit resulteren in een uitermate hoge gunfactor. Met de ontwikkeling van deze kwaliteiten kan je zelf het heft in handen nemen.

Uiteraard ben je ook deel van de organisatie. Het kan zijn dat de volwassenheid van de organisatie, de acquisitie randvoorwaarden en als laatste jouw ontvangen training op acquisitie vaardigheden nog niet optimaal zijn. Hieronder kun je dit checken voor jouw situatie!

VOLWASSENHEID bedrijf

Ten eerste is er onvoldoende structuur aanwezig en de organisatie reageert continue op operationele problemen. Als gevolg hiervan komt de verkoopafdeling eveneens in een reactieve teveel gestreste modus.

Het uitbrengen van offertes op basis van aanvragen of aanbestedingen is reactief gedrag, daardoor loop je het risico dat de concurrent in een vroeg stadium een relatie heeft op gebouwd met de gehele DMU van de prospect. Je bent dan inkoopprocedure opvulling, hetgeen zeer veel geld kost. Samenvattend, als je te laat bent, zul je die wedstrijd nooit winnen.

ACQUISITIE RANDVOORWAARDEN NIET OP ORDE

Jouw acquisitie resultaten zijn onder de maat, doordat de onderstaande  acquisitie randvoorwaarden onvoldoende zijn ingevuld. Het belangrijkste is om dan bij de commercieel directeur aan te kloppen. Wellicht kunnen wij adviseren?

Ten eerste is de doelgroep met de juiste contactpersonen toegankelijk via het CRM systeem. Ten tweede zijn er voldoende suspects voor jouw verkoopdoelstelling van dit jaar. Je kunt een bel lijst vanuit jouw CRM systeem maken. Vervolgens stuurt de marketingafdeling elk kwartaal een flyer naar de doelgroep. De naamsbekendheid van het bedrijf bij de doelgroep is hiermee op orde voor koude acquisitie.Bovendien hebben de producten en of diensten voldoende unique selling points (USPs) om mee te kunnen in de Top 5 van leveranciers.

Tenslotte zijn de offerte en offerte componenten van goede kwaliteit qua uitstraling. Ze positioneren zowel het bedrijf als haar producten en of diensten op een professionele wijze. Dit kost weinig tijd.

Een kleine mate van stress is gezond om je verkoopdoelstellingen te halen. Zodra deze acquisitie voorwaarden adequaat zijn ingevuld neemt het stress niveau sowieso af.

ACQUISITIE TRAINING OP VAARDIGHEDEN

De volwassenheid van de organisatie is op niveau 2 of hoger. De acquisitie randvoorwaarden eveneens en er is ook al geïnvesteerd in een acquisitie training op vaardigheden. Check ten eerste of je genoeg afspraken maakt en ten tweede of je te veel opdrachten verliest.

TE WEINIG AFSPRAKEN

Hoewel je inmiddels getraind bent op vaardigheden door een vooraanstaand verkoop training bureau, zijn jouw acquisitie resultaten ondermaats. Bovendien is de pijplijn met prospects te summier. Kort samengevat: te weinig afspraken. Als gevolg hiervan is de conversie rate van suspects naar prospects te laag. Jouw kracht om bij de potentiële klant aan tafel te zitten is te klein en de innerlijke kracht om op gevoel de juiste vragen te stellen om vervolgens interesse te wekken voor de producten of diensten is te laag. Het ligt niet langer aan jouw harde acquisitie vaardigheden. Hiervoor heb je inmiddels een verkoop training gehad.

te vaak verliezen van opdrachten

Jouw conversie rate van prospect naar klant is te laag. Dit is zonde van de energie die jijzelf en de ondersteunende interne organisatie aan het verkooptraject hebben besteed.

Zodra de gemiddelde ordergrootte 50.000 Euro of meer betreft investeert de interne organisatie vaak veel in mensen en middelen. Daarnaast is de lead time dan ook langer dan 3 maanden naar mate de orderwaarde toeneemt.

Bij verlies van een opdracht zoals deze verlies je intern draagvlak om de volgende keer interne resources te verkrijgen. Daarnaast zul je op gevoel keuzes moeten leren maken in welke nieuwe prospects je al dan niet energie stopt.  Hiertoe heb je intuïtie of beter gezegd zakelijk instinct nodig, een extra antenne!

Acquisitie verlies en frustratie

Na het verlies van een opdracht heb je vanuit frustratie de neiging om de klant, de concurrent of de interne organisatie de schuld te geven. Bovendien heb je naar de interne organisatie toe de neiging om niet transparant te zijn over het verlies van de opdracht. Concluderend je projecteert naar oorzaken buiten jezelf om. Het raakt jouw lage eigenwaarde nadat je een opdracht verloren hebt.

Wij kunnen je uitaard helpen met het analyseren van verloren opdrachten en jouw eigen aandeel hierin. Het is intussen dan al te laat. Het heeft niet veel zin. We willen het voor zijn.

Introductie Acquisitie Training op Gunfactor

Onze new business acquisitie training is gericht op een transformatie slag van jou als verkoper. Kortom het is een krachtige persoonlijke ontwikkeling om jouw gunfactor  te verhogen. En daarmee de weg te plafeien om een TOP VERKOPER te zijn. Een top verkoper met:

 • Ten eerste een op de binnenkant gerichte houding. Een houding weg van bonus, status ontlenen aan een lease-auto en naar de prospect toe de eigen organisatie qua capaciteit te mooi te verkopen.
 • Ten tweede een situationeel klantgericht gedrag met een extra dimensie. Een synchronisatie met twaalf verschillende typen contact personen en hun primair belang qua rol in de klantorganisatie (DMU).
 • Ten derde een extreem sterk empathisch vermogen.  Een verruimd stabiel bewustzijn, vrij van stress en vol vertrouwen door innerlijke leiding. Om daartoe als doel van suspects meer prospects te maken.
 • Vervolgens een extreem sterk zakelijk instinct. Een extra antenne voor focus op de juiste prospects om passende orders met minder organisatie inspanning in zowel het voor- als natraject te realiseren.
 • Als laatste die nieuwe magische magnetische kracht. Op grond warvan je passende prospects en opdrachten vanzelf kan aantrekken. Contact personen laten informatie ontvallen en wijzen je de weg binnen en buiten hun eigen organisatie,

Hiertoe dient jouw management open te staan en een “out of the box” keuze voor onze dienstverlening te maken. Kijkende naar de volwassenheid van de verkooporganisatie leveren wij voor elke niveau een bijdrage. Onze aanpak is van deze tijd, waarbij zingeving en persoonlijke groei steeds meer voorop komen te staan.

Acquisitie gun-factor groei

Schrijf je in en reserveer jouw plek!

Gunfactor Verkoop Training Header groot

Wat biedt de gunfactor training?

De acquisitie gunfactor training duurt 2 dagen.

Het aantal deelnemers voor de open training is maximaal 12 personen.Het aantal deelnemers voor de incompany training is maximaal 8 personen.Na afloop ontvangt elke deelnemer een certificaat.Handouts om na de training zelf dagelijks de nieuwe krachten te versterken. Dit vergt een tijdsinspanning van maximaal 10 minuten per dag gedurende 1 jaar.

gunfactor vergroten

gunfactor vergroten via expansie van jouw levensenergie

Nieuwe verbindende houding

Allereerst maken we je bewust van de impact  van een egocentrisch op bonus en vette lease-auto gerichte houding. Jouw lease-auto, horloge en pak zijn sowieso nodig qua succes uitstraling.  Ben je er echt en oprecht voor de klant of alleen voor jezelf ter compensatie van  je lage eigenwaarde? Dus het gaat om je innerlijke eigenwaarde houding. Samengevat prospect willen dat je komt voor hun belangen en niet die van jou persoonlijk!

Situationeel verkopen met een extra dimensie

Als het goed is, ben je bekend met de DMU en de verschillende rollen en belangen daarin. Zowel de vuistregels uit de astrologie als numerologie bieden een schat aan extra kennis afgeleid van zeer summiere informatie van een contact persoon. We zetten Articial Intelligence in om je hierbij te ondersteunen. Hierdoor kan je jouw verkoop gesprek optimaal afstemmen. Dit heet ook wel synchroniseren.

Zakelijke instinct antenne voor kwalificatie van prospects

Naar mate de orderwaarden en lead times toenemen worden de interne organisatie kosten van een verloren order steeds hoger. Door het in een vroeg stadium op gevoel kwalificeren van een prospect worden kosten bespaard en behoudt je intern draagvlak. Hiertoe heb je een exceptioneel sterk zakelijk instinct nodig. Dit reiken wij jou aan tijdens de acquisitie training op gun-factor.

Magnetische kracht voor het aantrekken van passende projecten

Als gevolg van een verruimd en stabiel bewustzijn ontstaat er een magnetische kracht in jou. Hierdoor laten contact personen informatie ontvallen en wijzen jou de weg binnen de organisatie. Je bent in een zeer vroeg stadium op de hoogte van projecten bij prospects en klanten. Hiertoe kan je creatief meedenken in termen van oplossingen voor de klant. Wij reiken deze kracht aan.

Over jouw acquisitie trainer & coach op de gunfactor

Hans Kuijs

New business sales ervaring (15 jaar)

Hij is een new business sales expert met meer dan 15 jaar business development ervaring bij gerenommeerde ICT bedrijven. Een markt met ten eerste hoge orderwaarden en ten tweede lange leadtimes. Bovendien technisch zeer complexe projecten zowel qua  infrastructuur als maatwerk software ontwikkeling.  Ten slotte zijn er zeer grote financiele risico’s qua project management door schuivende specificaties naar mate de klant meer zicht krijgt op wat prioriteit heeft.

Agile project management ervaring (7 jaar)

Na zijn sales -, sales management – en algemeen management ervaring is hij zeven jaar Agile ICT project / programma manager geweest. Hij ervaarde hoe verkopers ten eerste opdrachten over de schutting gooiden, ten tweede opdrachten te mooi verkochten en als laatste de software specificaties vaak niet goed op orde waren. Zelf had hij op deze manier nimmer verkocht en het was net alsof deze account managers en sales managers van verschillende bedrijven een andere taal spraken. Verdeel en heers politiek met dominantie. Transparantie werd niet op prijs gesteld. De verkoopafdeling was het centrum van het Universum maar dan op een eiland. Bovendien was er weerstand om authorisatie procedures in te regelen en consultants bij offertes uitbrengen te betrekken.

Terugblikkend was het destijds niet zijn rol en als gevolg hiervan was zijn invloed op de verkoopafdeling slechts gering.  Bovendien kan je derden ook niet een innerlijke verandering en een verkoopafdeling geen cultuur verandering opleggen. Dit dient van binnenuit te komen. Alleen een Sense of Urgency door tegenvallende omzet resultaten kan zo een trigger zijn.

Bewustzijnverruiming en persoonlijke ontwikkeling (5 jaar)

Hij heeft honderden mensen in Europa getraind op het gebied van bewustzijn verruiming. Te denken valt aan de toepassing van zeer geheime kennis van de Heilige Geometrie. Deze aanpak werkt supersnel en intuïtie & empathie nemen sterk toe.

Life coaching en herstellen van gezondheid (10 jaar)

Daarna heeft hij duizenden mensen ondersteunt met tal van ziektebeelden, zoals burn-outs, hernia’s, migraine, depressies, sport blessures en ook zingeving vraagstukken. Met vergoeding van verzekeraars en de kwalificering als natuurgeneeskundige met de specialisatie energetische therapie. Hier staat het intuitief traceren van trauma’s centraal.

Acquisitie trainer op de gunfactor (start)

Terugblikkend is alle opgedane ervaring een perfecte voorbereiding op het samenstellen van de acquisitie training om de gun-factor te vergroten. Dit is erop gericht om  met name new business sales teams veel sterker te maken. Dit geldt zowel voor de externe als interne verkoop. Door de hogere gunfactor wordt de verkoopafdeling ook verbonden met de andere afdelingen binnen een bedrijf. De vruchten kunnen dus geplukt worden, doordat er ook vanzelf een cultuur verandering plaatsvindt.

Daar staat tegenover een andere keuze om het niet te doen en met een vurig verlangen achter de business aan te blijven jagen. En ter compensatie opdrachten binnen te trekken met kortingen of ruime beloftes richting de klant welke niet altijd winstgevend zijn.

new business acquisitie training

acquisitie trainer ervaringOpen acquisitie training gunfactor

Een extra antenne

Een hogere gunfactor in 2 dagen

3.333 Euros

 • 2 dagen max 3 deelnemers  van hetzelfde bedrijf
 • maximaal 12 personen
 • Een extra antenne
 • Jouw geheime wapen charisma inzetten met innerlijke rust
 • Een hoger empathisch vermogen
incompany acquisitie training gunfactor

Een extra antenne

Een hogere gunfactor in 2 dagen

15.555 Euros

 • 2 dagen
 • maximaal 8 personen
 • Een extra antenne
 • Jouw geheime wapen charisma inzetten met innerlijke rust
 • Een hoger empathisch vermogen

Schrijf je in en reserveer jouw plek!

Inschrijvingen voor
Krachtig Inleef Vermogen
eindigen op
16 November 2020

acquisitie training om jouw hogere gunfactor te ontwikkelen

De acquisitie gunfactor training is na jarenlange ervaring in verschillende rollen tot stand gekomen. Het betreft een training om het waarnemingsvermogen te verhogen. Hierdoor wordt commercie echt & oprecht of te wel integer bedreven. En als gevolg hiervan gaat het prospecten meer vanzelf. Prospects ervaren en zien je niet meer primair als een verkoper met een groot eigen belang. Het klantbelang, de verbinding en de integratie c.q. het draagvlak met de interne organisatie staan na de training op de eerste plaats!

De training is geschikt voor beginnende verkopers, ervaren verkopers en verkoop managers. Het maakt deel uit van ons Sales Training Programma. Een set van 5 tweedaagse retraites op een rustige locatie weg van de hectiek. Ik hoop dat je geïnspireerd bent geraakt en dat ik jou binnenkort tegemoet kan zien op de acquisitie gunfactor open training. Verhoog je scores ( en van jouw team) met die hogere gunfactor!

Nieuwsgierig? Dien een terugbel verzoek in of neem zelf contact met ons op. Zie jou en of de medewerkers van jouw bedrijf graag tegemoet op onze gunfactor training.

Hans Kuijs

handtekening

Gunfactor Verkoop Training copyright 2020

salestrainingen