Acquisitie mail voorbeeld

Wat is een acquisitie synoniem?acquisitie synoniem

Synoniemen van acquisitie zijn verhogen van de omzet door autonome groei of door een overname van een ander bedrijf om de omzetgroei versneld te realiseren. Op dit laatste acquisitie synoniem overname gaan we hier verder in.

Wat is het verschil tussen overname, vijandige overname en fusie?

Het belangrijkste verschil tussen een fusie en een overname is de intentie.

Bij een fusie worden twee bedrijven één bedrijf en vinden veranderingen van posities meestal plaats om overtolligheid te voorkomen. Leidinggevende functionarissen van elke partij kunnen in verschillende hoedanigheden blijven om de nieuwe entiteit vorm te geven. Dit laatste gebeurt meestal wanneer het doel van de transactie is om een directeur of CEO met pensioen te laten gaan.

Een overname is meestal iets eenvoudiger. De verkoper (s) stemmen ermee in om het bedrijf op de markt te brengen. Een geïnteresseerde partij ondertekent een intentieverklaring en verifieert belangrijke bedrijfsinformatie. Zolang alles klopt, neemt de koper het bedrijf over en gaan de verkoper (s) met pensioen of blijven ze in een adviserende hoedanigheid.

In beide bovenstaande situaties zijn alle partijen bereid om aan de transactie deel te nemen. Een vijandige overname betekent in feite minder samenwerking.

salestrainingen

De overnemende partij kan het bedrijf benaderen met contanten in de hand, nadat het al uitgebreid boekenonderzoek heeft gedaan. Het overgenomen bedrijf is niet van plan geweest om te verkopen.  De overnemende partij doet een bod dat de verkoper niet kan weigeren. Vaak kopen ze op de aandelenmarkt het meerderheidsbelang op.  Het management van de overgenomen partij trekt zich dan terug. Deze keuze is veel agressiever, vandaar dat we horen over ‘vijandige overnames’. Grote bedrijven bouwen juridische constructies in om dit te voorkomen.

Wat zijn de nadelen en voordelen van fusies en overnames?

Vier grote voordelen van internationale fusies en acquisities

  1. Fusies en overnames kunnen verschillende belastingvoordelen met zich meebrengen.
  2. Nieuwe kansen worden geboden door een nieuwe markt.
  3. Lenen gemakkelijker geld
  4. Krijgen beter toegang tot hoogopgeleide arbeidskrachten.
  5. Het portfolio met de gecombineerde proposities wordt uitgebreid.

Hoe ziet de acquisitie of het verkoopproces van een bedrijf eruit?

Er zijn verschillende stappen die plaatsvinden in een “typische” acquisitie. Toch is elke transactie anders en is er geen enkel recept om ze allemaal te dekken.

Hier is hoe het kan worden beschreven:

  1. Voorbereiding van de transactie

Deze periode omvat de verificatie van het besluit van de verkoper om te verkopen. Het helpt om de vraag te beantwoorden: “wil / moet ik mijn bedrijf echt verkopen?”.

Wat moet worden gedaan, is een grondige marktanalyse waarbij de deal ook vanuit het perspectief van de belegger wordt bekeken en zijn of  haar kansen en risico’s worden gezien. Wat belangrijk is, is het uitvoeren van de Vendor Due Diligence (VDD) en andere activiteiten die helpen bij het voorbereiden van de transactie en het correct evalueren van het bedrijf voordat het verkoopproces begint. Het is cruciaal om een passende psychologische voorbereiding te hebben, bewust te zijn van hoe het proces zal verlopen en – wat onmisbaar is – de selectie van geschikte adviseurs.

Ondernemers die (gelukkig steeds minder) besluiten het bedrijf geheel op eigen kracht verkoop klaar te maken, doen dat vooral uit angst dat iemand bedrijfsgeheimen verraadt aan de concurrentie. Vaker wel dan niet overschatten ze ook hun eigen capaciteiten en kennis.

De hulp van een fusie en overname adviseur is in dit geval van onschatbare waarde. De adviseur helpt niet alleen veelgemaakte fouten te voorkomen, angsten weg te nemen en inhoudelijke VDD’s uit te voeren, maar wijst ook potentiële investeerders in een vroeg stadium van de transactie aan. Hij of zij zal ook de zogenaamde informatie sales pitch of teaser voorbereiden die openbaar beschikbare gegevens over het bedrijf op een aantrekkelijke manier presenteert voor investeerders. Van het verraden van bedrijfsgeheimen is hier geen sprake.

  1. Zoek naar investeerders

Wanneer de beslissing over de verkoop is genomen, worden de kopers van de lange lijst van investeerders die door de adviseur is opgesteld, uitgenodigd om de beschikbare informatie over het bedrijf te verifiëren. Dit omvat een algemene verificatie van het aanbod in termen van overeenstemming met de doelstellingen van de beleggers en hun beleggingsstrategieën. Op basis van de ontvangen teaser zullen ze sneller beslissen of ze het gesprek voortzetten.

salestrainingen

Een goede voorbereiding van het aanbod is ook van groot imago-gerelateerd belang, zeker bij nieuwe projecten. Na voorbereidende gesprekken ondertekenen geselecteerde investeerders een NDA-overeenkomst (non disclosure agreement), die hen recht geeft op meer gedetailleerde informatie over het bedrijf. Vervolgens presenteren de koper (s) niet-bindende aanbiedingen die bedoeld zijn om het financiële kader van de transactie vast te stellen en om investeerders te selecteren die serieus geïnteresseerd zijn om te kopen. Dit is het moment om de bedrijfsdocumentatie voor te bereiden, die in handen van investeerders zal gaan. De standaard is om hiervoor een virtuele dataroom te gebruiken, die zorgt voor procesefficiëntie, gegevensbeveiliging en ook de kosten aanzienlijk kan verlagen.

  1. Due diligence en onderhandelingen

Nu is het dus tijd voor de “juiste” Due Diligence. Op dit punt hebben de partijen al aangegeven betrokken te willen zijn. Het is mogelijk dat ze de intentieverklaring of een termsheet hebben ondertekend, waarin het transactieschema gedetailleerder wordt gedefinieerd en doelen worden gesteld voor een mogelijk toekomstig contract. Termsheet wordt meestal gemaakt op initiatief van de koper, wat een ondubbelzinnige uiting is van interesse in kopen.

Na ondertekening vindt meestal de fase van onderhandelingen en analyse van documenten verzameld in het VDR-systeem plaats. Het betreft een gedetailleerd onderzoek van bedrijfsgegevens door specialisten, verweven met Q & A-sessies met de investeerders (die bijvoorbeeld aanvullende documentatie kunnen opvragen). Het helpt allemaal om tot algemene transactievoorwaarden te komen, risico’s en bedreigingen te bepalen, de winstgevendheid van bedrijven in te schatten, enz. Het heeft een continu en reflecterend karakter en is ontworpen om nauwkeurig de vereisten en verwachtingen van beide partijen te bepalen. Het VDR-systeem stroomlijnt deze activiteiten op een meetbare manier.

Nadat tijdens de analyse bevredigende resultaten zijn behaald, ondertekenen de partijen bindende biedingen, waarin zij de voorwaarden voor het verdere verloop van de transactie bepalen. Ze kunnen de initiële kosten en verplichtingen van de partijen bevatten. Een optioneel element is Confirmatory Due Diligence, de fase van diepgaande DD voor een of twee geselecteerde investeerders, inclusief verdere Q & A-sessies en onderhandelingen over specifieke kwesties.

Het definitieve transactierapport, dat een compilatie van resultaten is, wordt kort na afronding van het onderzoek gepresenteerd en bevat onder meer:

* Beschrijving van belangrijke gebeurtenissen, operaties en items in het financiële overzicht

* Beschrijving van significante fiscale risico’s en inconsistenties

* Beschrijving van bedreigingen als gevolg van contractuele en bedrijfsvoorschriften

* Kwantificering van risico’s en hun impact op de waarde van de entiteit waarop het onderzoek betrekking heeft

* De waardering van de entiteit waarop het onderzoek betrekking heeft

  1. Contract en sluiting

De laatste fase is niet beperkt tot het ondertekenen van de investeringsovereenkomst of SPA (Share Purchase Agreement).

Beide partijen specificeren meestal ook voorwaarden waaraan moet worden voldaan om de transactie definitief en tijdig te kunnen afronden. Zo’n oplossing kan bijvoorbeeld vereisen dat het bedrijf wordt overgenomen door een geselecteerde directie, dat specifieke verkoopresultaten worden behaald door de eigenaar, implementatie van investeringsstrategieën of herstructurering, KPI’s waarvan de investeerder afhankelijk is, enz. Enz.

Het voldoen aan de gegeven voorwaarden kan het mogelijk maken om het volledige transactiebedrag (earn-out) door de eigenaar te ontvangen. Het is in het belang van de belegger dat de verkoper aan deze voorwaarden voldoet.

Wanneer is het tijd om een bedrijf te verkopen?

Als de groei van het bedrijf stagneert of als je het gevoel heeft dat je geen nieuwe ideeën meer hebt, kan dit een teken zijn dat je klaar bent om te verkopen. Sommigen eigenaren zijn verstandig om te verkopen omdat ze de motivatie zijn kwijtgeraakt om het bedrijf naar een hoger niveau te tillen. Of misschien zijn ze niet bereid om de investeringen te doen of de beslissingen te nemen die nodig zijn voor de groei van het bedrijf. Wat het probleem ook is, denk goed na over de onderliggende oorzaken. Het kan een teken zijn dat je stiekem verder wilt.

Houd er rekening mee dat je bedrijf het goed moet doen om kopers aan te trekken die bereid zijn de prijs te betalen die je vraagt. Het is daarom noodzakelijk om een geschiedenis van winstgevendheid, een solide balans, procedures met toegevoegde waarde, een goede klantenkring en een plan voor de toekomstige groei van het bedrijf te hebben.

Kopers willen ook weten dat ze het bedrijf zonder jou kunnen runnen. Hiervoor heb je een bekwaam managementteam en reproduceerbare en gedocumenteerde bedrijfsprocessen nodig. Medewerkers moeten deze procedures zonder jouw hulp kunnen uitvoeren. Denk ook aan de externe factoren die jouw verkoopgereedheid kunnen beïnvloeden. Dit kunnen marktomstandigheden en toekomstige veranderingen zijn die van invloed kunnen zijn op jouw bedrijf, zoals nieuwe technologie, nieuwe regelgeving of handelsovereenkomsten met het buitenland.

Synoniemen van acquisitie zijn dus overname, vijandige overname of een fusie van bedrijven om de omzetgroei te versnellen.

salestrainingen